VEELGESTELDE VRAGEN

ALLE ANTWOORDEN DIE U NODIG HEEFT, VERZAMELD OP ÉÉN PLEK.

Wat is naleving van kwaliteit van douanegegevens?

In 2021 vinden belangrijke wijzigingen in de regelgeving plaats in Europa. De Europese douaneautoriteiten gaan verder met de handhaving van de wettelijke vereisten met betrekking tot het verstrekken van volledige, nauwkeurige en juiste douanegegevens. Om vertragingen bij transporttijden, in- en uitklaringen en mogelijke boetes te voorkomen, moeten verzenders de EU vóór de export meer gedetailleerde informatie verstrekken over de zendingen.

Wat zijn de komende wijzigingen in de Europese regelgeving en waar kan ik hierover meer informatie vinden?

Er zullen in 2021 drie belangrijke wijzigingen in de Europese regelgeving plaatsvinden, te weten:

 1. BREXIT: Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten en de overgangsperiode na de Brexit liep af op 31 december 2020. Het gevolg is de noodzaak van een douaneaangifte voor alle zendingen van EU naar VK en VK naar EU met ingang van 1 januari 2021.

  Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande websites van de Europese Commissie en de Britse overheid:
  EU: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
  UK: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

 2. Import Control System (ICS2): Het gevolg van de nieuwe ICS2-regeling is dat bepaalde gegevens moeten worden verzonden naar de douaneautoriteiten van de EU voordat goederen in het exportland worden geladen op een vlucht naar of door de EU, Noorwegen of Zwitserland

  Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande websites van de Europese Commissie:
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en

 3. Verdwijnen van de de-minimisregel van de btw: De EU zal de de-minimisniveaus voor import naar de EU afschaffen (momenteel € 22,00 in het merendeel van de EU-lidstaten). Daarom is voor alle zendingen die naar de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd een formele douaneaangifte vereist en wordt btw geheven.

  Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande websites van de Europese Commissie:
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

DHL exporteert vandaag mijn zendingen. Is dit niet genoeg voor DHL om mijn zendingen te verwerken?

Met de komende wijzigingen in de regelgeving is een hoge kwaliteit/nauwkeurigheid van de gegevens vereist om de zending in- en uit te klaren. Daarom is voor het einde van 2020 verbetering nodig op twee (2) belangrijke aandachtsgebieden. Dit zijn:

 1. Elektronische gegevens commerciële invoice: Zorg ervoor dat u DHL Express elektronisch voorziet van volledige en juiste commerciële invoicegegevens, inclusief nauwkeurige en juiste goederenomschrijvingen, Harmonized System-codes en waarden op regelniveau. Als we uw gegevens elektronisch ontvangen, kunnen we de informatie overdragen naar de relevante douanesystemen. Dit is niet mogelijk met facturen in .pdf-formaat.

 2. Goederenomschrijvingen waybills: Zorg ervoor dat u een volledige, nauwkeurige en juiste omschrijving van de goederen op de waybill geeft, aan de hand van de onderstaande voorbeelden:

  Onaanvaardbaar voorbeeld
  Aanvaardbaar voorbeeld
  Kleding
  Herenshirts, lingerie, meisjesvesten, jassen voor jongens
  Elektronica
  Computers, televisies, cd-spelers, taperecorders, mobiele telefoons, monitoren, printers

Welke specifieke gegevens zijn nodig voor een douaneaangifte?

Bij het opstellen van de douaneaangifte is het van essentieel belang dat alle informatie die op de commerciële invoice wordt ingediend volledig, nauwkeurig en juist is, inclusief (minimaal) alles uit de volgende categorieën:

 • Informatie over de verzendende partij
  • Exporteur en verzender (kan dezelfde partij zijn)
  • Importeur en ontvanger (kan dezelfde partij zijn)
 • Informatie over de inhoud van de zending
  • Goederenomschrijvingen op regelniveau
  • HS-code voor import/export (ten minste 6 cijfers, idealiter volledige set)
  • Waarde van de goederen (inclusief valuta)
  • Land van oorpsprong
  • Hoeveelheid
  • Gewicht
  • Incoterm (en transport-/verzekeringskosten, afhankelijk van Incoterm)

Bovendien is het van essentieel belang dat u ondersteunende documentatie verstrekt, zoals vergunningen, licenties of certificaten (bijv. certificaat van oorsprong).

Ik heb zojuist Paperless Trade (PLT) met DHL geïmplementeerd, dus jullie hebben mijn gegevens. Is dit niet voldoende?

PLT helpt ons om de afbeelding van uw commerciële invoice sneller te ontvangen, maar we kunnen de gegevens niet uit het beeld extraheren voor douaneverwerking. We moeten de gegevens elektronisch ontvangen.

Neem contact op met uw DHL-verkoopvertegenwoordiger om te bespreken welke opties beschikbaar zijn voor uw bedrijf om de douanegegevens elektronisch naar ons te sturen.

Hoe kan ik de elektronische gegevens van mijn commerciële invoice aan DHL Express verstrekken?

Afhankelijk van het verzendsysteem dat u gebruikt om uw zendingen aan te maken, zijn er verschillende opties om uw commerciële invoicegegevens elektronisch aan DHL Express te sturen - en deze bij voorkeur samen met uw zendingsgegevens te verzenden.

Neem contact op met uw DHL-verkoopvertegenwoordiger om te bespreken welke opties beschikbaar zijn voor uw bedrijf om de douanegegevens elektronisch naar ons te sturen.

Kan informatie uit mijn huidige verzendsysteem worden gebruikt voor in- en uitklaring bij de douane?

Als u een commerciële invoice aanmaakt via onze verzendsystemen, dan kunnen we die gegevens inderdaad gebruiken ter ondersteuning van het douaneproces.

Als u echter uw eigen invoice gebruikt, moet de commerciële invoice een minimumset gegevenselementen bevatten.

Waarom hebben jullie de omschrijving van goederen nodig op zowel de commerciële invoice als de waybill?

De goederenomschrijving op de commerciële invoice is een essentieel element dat door DHL wordt gebruikt om de douaneaangifte op te stellen. Daarnaast is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de goederenomschrijvingen op de waybill nauwkeurig en juist zijn, zodat douaneautoriteiten een veiligheidscontrole kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

Onaanvaardbaar voorbeeld
Aanvaardbaar voorbeeld
Kleding
Herenshirts, lingerie, meisjesvesten, jassen voor jongens
Elektronica
Computers, televisies, cd-spelers, taperecorders, mobiele telefoons, monitoren, printers

Met ingang van maart 2021 zal, als uit de screening blijkt dat de gegevens van de goederenomschrijving niet nauwkeurig zijn, die zending niet worden toegelaten op het vliegtuig van oorsprong, wat uiteraard vertragingen in de verwerking veroorzaakt.

Waar kan ik de HS-codes voor mijn producten vinden?

Er zijn meerdere bronnen voor het vinden van HS-codes en productomschrijvingen:

Europese TARIC-website:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en#

TAS (tas.dhl.com); u kunt zoeken naar de HS-code/omschrijving op basis van de goederenomschrijvingen. Ga na het aanmelden naar > TAS Resources > Interactive Classifier
https://tas.dhl.com/tas/servlet/dispatcher/classify

Ik stuur geen zendingen naar Europa. Zijn deze wijzigingen relevant voor mij?

In de meeste landen gelden vergelijkbare vereisten en als gevolg daarvan vergroten douaneautoriteiten hun focus op handhaving van wereldwijde naleving. Om vertraging bij de in- en uitklaringen te voorkomen, dient u daarom altijd nauwkeurige en juiste douanegegevens naar DHL te sturen, ongeacht de bestemming/oorsprong van uw zending.

Waarom verdwijnt de de-minimis voor import in Europa?

Met het verdwijnen van de de-minimisregel van de btw wil de EU het speelveld nivelleren, EU-ondernemingen beschermen en oneerlijke concurrentie en verstoring voor EU-bedrijven voorkomen.

Volgens de huidige regels kunnen geïmporteerde goederen die zijn gekocht in niet-EU-landen, worden vrijgesteld van btw als ze minder dan € 22,00 kosten. Als producten echter binnen de EU of in het land worden gekocht, wordt altijd btw geheven, ongeacht de waarde. De EU is van mening dat deze vrijstelling EU-ondernemingen benadeelt ten opzichte van bedrijven buiten de EU.

De-minimis
De de-minimisdrempel voor invoerrechten verandert niet. Deze blijft € 150,00.

Zie voor aanvullende informatie over btw-modernisering in Europa (met specifieke focus op e-commerce):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_3746