CŁA I PODATEK VAT

POZNAJ PODSTAWY

Za co i jak naliczane są cła?

Nawet jeśli przesyłka jest prezentem, musi przejść procedurę importu określaną przez prawo celne kraju przeznaczenia. Przesyłka jest zgłaszana przez organy celne na podstawie szeregu elementów, takich jak kraj pochodzenia, wartość i ilość, niezależnie od celu nadania. Przesyłki podlegające ocleniu są obciążone opłatą celną zgodną z taryfą lub podatkiem VAT dla towarów transportowanych za granicę.

Cło zależy od wymiernej wartości przesyłki podlegającej ocleniu. Na potrzeby naliczenia cła towary objęte procedurą podwójnego cła otrzymują kod klasyfikacji znany jako kod System Zharmonizowany (Harmonized System). System ten został stworzony przez Światową Organizację Celną i ciągle jest rozbudowywany.

Podatek VAT w przypadku przesyłek transgranicznych

Podatki VAT nakłada się na towary, które są przewożone przez granice polityczne danego państwa (chociaż na całym świecie istnieją strefy wolnego handlu). Podatki VAT zwykle wiążą się z protekcjonizmem, polityką gospodarczą ograniczającą handel między krajami.

Kto odpowiada za opłacenie cła i podatku VAT?

Opłacenie ceł i podatku/VAT należy zazwyczaj do obowiązków odbiorcy, przy czym DHL Express umożliwia posiadaczom kont DHL zapłatę za nie po odprawie w imieniu odbiorcy.

W takim przypadku po dostarczeniu przesyłki DHL wystawia klientom mającym konto faktury za cła i podatek/VAT zapłacony w ich imieniu w miejscu przeznaczenia, doliczając także niewielką opłatę administracyjną.

Towary zakupione online na użytek osobisty

Cła i podatki VAT mogą zostać naliczone za przedmioty zakupione w Internecie, ponieważ:

 • Cła i podatek/VAT zazwyczaj nie są wliczone w cenę towarów zakupionych przez użytkownika w Internecie i mogą nie być uwzględnione w ogólnych kosztach wysyłki, które nabywca płaci sprzedawcy detalicznemu online, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone w witrynie internetowej sprzedawcy detalicznego podczas realizacji transakcji.
 • W przypadku zakupu towarów przez Internet niektóre lub wszystkie towary mogą nie pochodzić z kraju zamieszkania użytkownika, podlegają zatem cłu, czyli taryfie lub podatkowi VAT nałożonemu na towary transportowane za granicę.
 • Jeśli towary nie są wysyłane w granicach kraju użytkownika lub w ramach jednej unii celnej, np. Unii Europejskiej, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich ceł i podatków VAT za przychodzące towary, jeśli lokalne władze celne uznają to za stosowne.
 • Aby umożliwić kurierowi DHL dostarczenie towarów w możliwie najkrótszym czasie po ich wjeździe do kraju lub unii celnej, DHL dokonuje w imieniu klienta płatności organom celnym za wszelkie należności celne i podatki VAT dotyczące towarów.
 • Gdy klient zwróci firmie DHL wartość ceł i podatku VAT, towary zostaną dostarczone.
 • Należne płatności zależą od tego, skąd towary są wysyłane, a także od rodzaju towarów, ich wartości transakcyjnej i wagi opakowania.

Kupując towary w Internecie, należy zawsze sprawdzić, czy są one wysyłane na adres klienta z:

 • jego kraju,
 • innego kraju,
 • spoza kraju unii celnej.

Uwaga: Przy zakupie towarów na użytek komercyjny obowiązują inne zasady.

Prezenty zakupione online

Prezent oznacza coś wysłanego bezpośrednio przez jedną osobę prywatną do innej osoby – takie towary nie podlegają naliczeniu podatku od importu / VAT, jeśli wartość nie przekracza lokalnego progu.

Zamawianie i dokonywanie płatności za towary pochodzące spoza terytorium kraju lub obszaru celnego przy wysyłce do osoby innej niż nabywca nie podlega definicji prezentu.

Pytania dotyczące cła i podatku VAT

Organy celne nałożyły na mnie cło i podatek VAT za coś, co zostało zakupione w Internecie. Dlaczego nie uwzględniono tego w ogólnych kosztach wysyłki?

 • Cła i podatek VAT najczęściej nie są wliczone w cenę towarów, które klient kupuje online.
 • W przypadku zakupu towarów przez Internet niektóre lub wszystkie kupione towary mogą nie pochodzić z kraju, w którym mieszka nabywca.
 • Jeśli towary nie są wysyłane w granicach kraju użytkownika lub w ramach jednej unii celnej, np. Unii Europejskiej, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich ceł i podatku VAT za przychodzące towary, jeśli lokalne władze celne uznają to za stosowne.
 • Aby umożliwić kurierowi DHL dostarczenie towarów w możliwie najkrótszym czasie po ich wjeździe do kraju, DHL bezzwłocznie dokonuje w imieniu klienta płatności organom celnym za wszelkie należności celne i podatki VAT dotyczące towarów.
 • Firma DHL wydaje towary wyłącznie po pełnej spłacie przez klienta wszelkich należności celnych i podatków VAT zapłaconych w jego imieniu.

Dlaczego muszę zapłacić cło?

Mimo że towary zostały zamówione i zakupione przez Internet, nadal podlegają procedurze importu obejmującej odprawę przesyłki przez organy celne. Odprawa zależy od następujących czynników:

 • Kraj pochodzenia
 • Wartość łącznie z opłatami transportowymi
 • Ilość towarów
 • Każdy kraj ma własne przepisy celne, a cła na poszczególne rodzaje towarów i wartości są ustalane lokalnie. Firma DHL, podobnie jak każda inna międzynarodowa firma transportowa, musi przestrzegać lokalnych przepisów celnych, aby dokonać w imieniu odbiorcy opłaty za przesyłkę w momencie jej przybycia.

Przy dokonywaniu zakupu była podana informacja o tym, że cena obejmuje koszty wysyłki. Dlaczego firma DHL poprosiła mnie o uiszczanie dodatkowych opłat za dostarczenie przesyłki?

Klient nie będzie musiał płacić DHL żadnych dodatkowych kosztów wysyłki. Zamiast tego wymagane będzie uiszczanie opłat celnych, podatków VAT i innych opłat importowych związanych z odprawą celną w kraju pochodzenia, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dlaczego muszę zapłacić cło, mimo że przesyłka stanowi prezent?

Nawet jeśli przesyłka jest prezentem, musi przejść procedurę importu określaną przez prawo celne kraju przeznaczenia. Przesyłka jest odprawiana przez organy celne na podstawie kraju pochodzenia, wartości i ilości, niezależnie od celu nadania. Cła i podatek VAT obowiązują tylko wtedy, gdy wartość prezentu przekracza określony lokalny próg.

Dlaczego dotyczą mnie ograniczenia w kontekście wartości i ilości, skoro zamawiam towary na własny użytek?

Każdy kraj stosuje ograniczenia dot. towarów importowanych na własny użytek. Ma to zapobiec nadużyciom i umożliwić odróżnienie importu na użytek osobisty od importu komercyjnego.

Jakich dodatkowych opłat można spodziewać się po odprawie celnej?

W zależności od wartości i rodzaju importowanych towarów można spodziewać się następujących opłat:

 • Cła importowe (procent wartości przesyłki i opłat transportowych)
 • Lokalny podatek VAT
 • Prowizja wykładowa – dopłata za płatność z góry przez DHL
 • Wszelkie opłaty regulacyjne, jeśli mają zastosowanie