Poznaj zmiany dot. zasady de minimis dla podatku VAT w UE

UZYSKAJ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN I ICH WPŁYWU NA CIEBIE JAKO NADAWCĘ I ODBIORCĘ

JESTEŚ ODBIORCĄ PRZESYŁEK W UNII EUROPEJSKIEJ?

PRZEGLĄD ZMIAN REGULACYJNYCH DOT. ZASADY DE MINIMIS W KONTEKŚCIE PODATKU VAT W UE

Przepisy dotyczące podatku VAT w Unii Europejskiej (UE*) zostały zmienione, a zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.:

 • Przywożone do UE towary handlowe o wartości do 22 EUR były wcześniej zwolnione z podatku VAT.
 • Od 1 lipca wszystkie przywożone do UE towary handlowe będą podlegały VAT i będą wymagały formalnego zgłoszenia celnego.

Nie ma jednak powodu do obaw. DHL będzie wspierać Cię na każdym etapie:

 • dbając o wszystkie formalności związane z odprawą celną oraz
 • zapewniając łatwe rozwiązanie w kwestii płatności VAT

Jak to działa:

A) W przypadku konieczności zapłaty podatku VAT (lub innych powiązanych opłat celnych):

 • DHL obciąży Twoje konto lub,
 • DHL prześle Ci link do płatności, którą należy uiścić online – w takim przypadku jak najszybciej dokonaj płatności online, aby zadbać o płynną dostawę przesyłki.

B) Jeżeli podatek VAT (lub inne powiązane opłaty celne) został już zapłacony (tj. cena zakupu zawiera już VAT):

 • Nie są wymagane żadne inne płatności z Twojej strony.

WAŻNE:

Jeśli poproszono Cię o zapłacenie podatku VAT (lub innych związanych z nim opłat celnych), ale spodziewasz się przesyłki bez podatku VAT (ani innych powiązanych opłat celnych), skontaktuj się z nadawcą / sprzedawcą towarów w celu wyjaśnienia sprawy.


Oto niektóre przykłady:

 • Wysyłający nie uwzględnił kwoty VAT jako części ceny detalicznej.
 • Wysyłający nie dostarczył firmie DHL prawidłowych informacji, takich jak poprawna wartość towarów.
* Kraje Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

JESTEŚ NADAWCĄ PRZESYŁEK DO UNII EUROPEJSKIEJ?

PRZEGLĄD ZMIAN REGULACYJNYCH DOT. ZASADY DE MINIMIS W KONTEKŚCIE PODATKU VAT W UE

Przepisy dotyczące podatku VAT w Unii Europejskiej (UE*) zostały zmienione, a zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.:

 • Przywożone do UE towary handlowe o wartości do 22 EUR były wcześniej zwolnione z podatku VAT.
 • Od 1 lipca:
  • Wszystkie towary handlowe przywożone do UE będą podlegać VAT.
  • Wszystkie importowane do UE towary będą wymagały formalnego zgłoszenia celnego.
  • Wprowadzony zostanie nowy (opcjonalny) system poboru podatku VAT dla sprzedawców internetowych / platform internetowych, znany jako Import One-Stop Shop (IOSS). Dotyczy on tylko transakcji B2C obejmujących towary o wartości do 150 EUR.

CO TO DLA CIEBIE OZNACZA?

1) Formalna deklaracja celna

 • Aby zapewnić płynną odprawę celną w miejscu przeznaczenia, kluczowe znaczenie ma podanie na fakturach handlowych / pro forma dokładnych danych, takich jak opisy towarów, szczegółowe wartości, kod HS i inne informacje. Ogólny opis, taki jak „próbki” lub „części zamienne”, nie jest dozwolony.
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak zadbać o sprawną odprawę celną

2) Płatność podatku VAT

 • Od 1 lipca 2021 r. można wybrać następujące opcje zapłaty podatku VAT za towary przywożone do UE:

(A) Bez IOSS (dla B2C lub B2B | dowolna wartość towarów)

(B) Z IOSS (tylko dla B2C | tylko towary o wartości do 150 EUR)

Jeśli użytkownik zdecyduje się NIE korzystać z nowego (opcjonalnego) systemu poboru podatku VAT, znanego jako Import One-Stop Shop (IOSS), może skorzystać z następujących opcji:

DHL płaci podatek VAT odpowiednim organom przy imporcie (a następnie DHL obciąża wcześniej wybranego płatnika)
lub
Importer płaci podatek VAT bezpośrednio odpowiednim organom przy imporcie (poprzez własny rachunek importowy płatności odroczonych)

Jeśli jesteś sprzedawcą internetowym i decydujesz się korzystać z nowego (opcjonalnego) systemu poboru podatku VAT zwanego Import One-Stop Shop (IOSS), zastosowanie mają następujące zasady:

Podatek VAT jest pobierany przez SPRZEDAWCĘ INTERNETOWEGO w momencie sprzedaży (a następnie SPRZEDAWCA INTERNETOWY płaci odpowiednim lokalnym władzom podatkowym w UE w ramach miesięcznej deklaracji VAT)

UWAGA:

 • Według stanu na dziś, jeśli podczas rezerwacji przesyłki (w imieniu klientów / odbiorców towarów) zostanie wybrana opcja zapłaty wszystkich opłat DHL, podatek VAT zostanie nałożony przez firmę DHL, a następnie zostanie nim obciążony klient naszej firmy (w stosownych przypadkach wraz z innymi opłatami związanymi z cłem).
 • Eliminuje to konieczność ponoszenia opłat przez Twoich klientów / odbiorców towarów.
 • Usługa ta jest znana jako DHL Duties & Taxes Paid (DTP) – skontaktuj się z przedstawicielem DHL, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA:

 • IOSS zwalnia z potrzeby rejestracji płatności VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedajesz (tylko towary w handlu B2C o wartości do 150 EUR), a we wszystkich 27 krajach UE obowiązuje jeden numer identyfikacyjny IOSS.
 • Jeśli nie jesteś sprzedawcą z siedzibą w UE, musisz wyznaczyć swojego przedstawiciela (takiego jak przedstawiciel podatkowy), który będzie wypełniał obowiązki w zakresie podatku VAT w Twoim imieniu.
 • Rejestracji IOSS dokonuje internetowy sprzedawca towarów. Jeżeli towary są sprzedawane za pośrednictwem internetowej platformy handlowej, to taka internetowa platforma handlowa może zostać zarejestrowana jako IOSS i wypełniać zobowiązania w zakresie podatku VAT (w tym przypadku należy podać numer IOSS platformy).
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat IOSS

WAŻNE:

 • Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z IOSS, musi dostarczyć DHL drogą elektroniczną numer identyfikacyjny IOSS wraz z danymi faktury, aby firma DHL mogła z niego korzystać w procesie odprawy celnej. W przeciwnym razie podatek VAT będzie naliczany przy imporcie towarów.

* Kraje Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Zmiany de minimis dla podatku VAT w UE – często zadawane pytania

Dlaczego od 1 lipca 2021 r. w Unii Europejskiej zniesiono zasadę de minimis w kontekście podatku VAT od importowanych towarów?

Usuwając zasadę de minimis dotyczącą podatku VAT, UE ma na celu zapewnienie równych warunków działania, ochronę swoich przedsiębiorstw oraz uniknięcie nieuczciwej konkurencji i zakłóceń w operacjach przedsiębiorstw w UE. Zgodnie z obecnymi przepisami przywożone towary zakupione z krajów spoza UE mogą zostać zwolnione z podatku VAT, o ile kosztują mniej niż 22 EUR. W przypadku zakupu produktów w UE lub w danym kraju zawsze nakładany jest podatek VAT, niezależnie od wartości produktów. Stanowisko UE jest takie, że zwolnienie to stawia przedsiębiorstwa UE w niekorzystnej sytuacji w stosunku do przedsiębiorstw spoza UE.

Uwaga: Obecny próg de minimis w kontekście cła nie ulega zmianie, pozostaje na poziomie 150 EUR.

W jaki sposób nadawcy mogą uniknąć naliczania podatku VAT (i innych opłat celnych) odbiorcom towarów?

Według stanu na dziś, jeśli wysyłający wybierze płatność z góry wszystkich opłat podczas tworzenia przesyłki (w imieniu odbiorcy towarów), VAT zostanie naliczony przez DHL, a następnie zostanie nim obciążony wysyłający (wraz z innymi opłatami związanymi z cłem, jeśli ma to zastosowanie, w tym za skład celny, import obejmujący różne towary itp.). Dzięki temu wysyłający może sprzedawać odbiorcy towary po cenie uwzględniającej wszystkie opłaty, zapobiegając pobieraniu opłat od odbiorcy. Usługa ta jest znana jako DHL Duties & Taxes Paid (DTP) – skontaktuj się z przedstawicielem DHL, aby uzyskać więcej informacji.

Kto to jest unijny pośrednik ds. IOSS?

Pośrednikiem jest podatnik zarejestrowany w UE, który świadczy usługi agenta skarbowego. Podmiot ten musi wypełniać zobowiązania ustanowione w ramach IOSS, w tym deklarację i płatność podatku VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych. Pośrednikowi zostanie nadany numer identyfikacyjny VAT IOSS dla każdego podatnika, dla którego dany pośrednik został wyznaczony.

Moja firma nie ma siedziby w Unii Europejskiej. Czy DHL może działać jako pośrednik, żebym mógł/mogła korzystać z IOSS?

Nie, DHL nie działa jako pośrednik do celów IOSS/VAT.

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje dotyczące IOSS i zniesienia progu de minimis dla podatku VAT?

Najnowsze informacje na temat zniesienia progu de minimis dla podatku VAT można znaleźć na stronie internetowej UE. Podano tam też szczegóły dotyczące IOSS.