CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI W JEDNYM MIEJSCU.

Co to jest zgodność z przepisami dotyczącymi jakości danych celnych?

W 2021 r. w Europie wprowadzone zostaną istotne zmiany regulacyjne. Europejskie organy celne staranniej egzekwują wymogi regulacyjne związane z dostarczaniem pełnych i dokładnych danych celnych. Aby uniknąć opóźnień w czasie tranzytu i odprawie, a także potencjalnych kar, przewoźnicy będą musieli zapewnić UE bardziej szczegółowe informacje o przesyłkach przed rozpoczęciem procedury eksportowej.

Jakie europejskie zmiany regulacyjne są już na horyzoncie i gdzie można dowiedzieć się więcej na ich temat?

W 2021 r. wprowadzone zostaną trzy główne zmiany w przepisach europejskich, tj.:

 1. BREXIT: Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a okres przejściowy po Brexicie dobiega końca 31 grudnia 2020 r. Spowoduje to konieczność uzyskania deklaracji celnej dla wszystkich przesyłek z UE do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do UE od 1 stycznia 2021 r.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na następujących stronach internetowych Komisji Europejskiej i rządu brytyjskiego:
  UE: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
  Wielka Brytania: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

 2. System kontroli importu 2 (ICS2): Nowe przepisy (ICS2) spowodują konieczność przesłania niektórych danych organom celnym UE – przed załadunkiem w kraju wywozu na lot do UE, Norwegii lub Szwajcarii, lub lot obejmujący tranzyt przez te terytoria.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en

 3. Zniesienie zasady de minimis w kontekście podatku VAT: UE zniesie poziomy de minimis w odniesieniu do importu produktów do Unii UE (obecnie 22 EUR w większości państw członkowskich UE). W związku z tym dla wszystkich przesyłek importowanych do Unii Europejskiej (UE) będzie wymagane formalne zgłoszenie celne i naliczenie podatku VAT.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

DHL eksportuje obecnie moje przesyłki. Czy to nie wystarczy, aby firma DHL przetworzyła moje przesyłki?

W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących odprawy przesyłek wymagany będzie wysoki poziom jakości/dokładności danych. Dlatego przed końcem 2020 r. konieczne jest wprowadzenie poprawek w dwóch (2) głównych obszarach. Są to:

 1. Dane elektroniczne faktury handlowej: Należy dostarczyć firmie DHL Express kompletne i dokładne dane faktury handlowej w formie elektronicznej, w tym dokładne opisy pozycji oraz kody i wartości zharmonizowanego systemu. Otrzymując dane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie przekazać je do niezbędnych systemów celnych. Kopie faktur w formacie PDF nie byłyby wystarczające do realizacji tego celu.

 2. Opisy towarów w listach przewozowych: Na liście przewozowym muszą znajdować się kompletne i dokładne opisy towarów, zgodnie z poniższymi przykładami:

  Przykład nieakceptowanego opisu
  Przykład akceptowanego opisu
  Odzież
  Koszule męskie, bielizna, kamizelki dziewczęce, kurtki chłopięce
  Elektronika
  Komputery, telewizory, odtwarzacze CD, magnetofony, telefony komórkowe, monitory, drukarki

Jakie konkretne dane są potrzebne do złożenia deklaracji celnej?

W przypadku sporządzania deklaracji celnej bardzo ważne jest, aby wszystkie informacje przedstawione na fakturze handlowej były kompletne i dokładne oraz obejmowały (co najmniej) wszystkie informacje należące do następujących kategorii:

 • Informacje o stronie wysyłającej
  • Eksporter i nadawca (może to być jeden podmiot)
  • Importer i odbiorca (może to być jeden podmiot)
 • Informacje o zawartości przesyłki
  • Opisy pozycji
  • Kod HS dla importowanych i/lub eksportowanych pozycji (co najmniej 6 cyfr, zalecany jest pełny zestaw)
  • Wartość towarów (w tym waluta)
  • Kraj pochodzenia
  • Ilość
  • Waga
  • Reguły Incoterm (oraz koszty transportu/ubezpieczenia, w zależności od reguł Incoterm)

Ponadto istotne jest dostarczenie wszelkich dokumentów uzupełniających, takich jak zezwolenia, licencje lub certyfikaty (np. świadectwo pochodzenia).

Właśnie wdrożyliśmy wymianę bezdokumentową (PLT), więc macie już nasze dane. Czy to nie wystarczy?

Wymiana bezdokumentowa (PLT) pomoże nam szybciej uzyskać obraz faktury handlowej, jednak nie umożliwia wyodrębnienia danych z obrazu na potrzeby odprawy celnej. Potrzebujemy danych przesłanych drogą elektroniczną.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym DHL w celu omówienia opcji dostępnych dla Twojej firmy w kontekście wysyłania nam danych celnych drogą elektroniczną.

W jaki sposób mogę przekazać DHL Express dane dotyczące faktury handlowej w formie elektronicznej?

W zależności od systemu wysyłkowego używanego do tworzenia przesyłek istnieją różne opcje dostarczania DHL Express faktury handlowej drogą elektroniczną – zalecamy wysłanie jej z danymi przesyłki.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym DHL w celu omówienia opcji dostępnych dla Twojej firmy w kontekście wysyłania nam danych celnych drogą elektroniczną.

Czy informacje z mojego obecnego systemu wysyłkowego mogą zostać wykorzystane do procesu odprawy celnej?

Jeśli tworzysz fakturę handlową za pośrednictwem naszych systemów wysyłki, to tak, możemy wykorzystać te dane do obsługi procesu celnego.

Jeśli jednak używasz własnego systemu, faktura handlowa musi zawierać minimalny zestaw danych.

Dlaczego opis towarów jest potrzebny zarówno na fakturze handlowej, jak i na liście przewozowym?

Opis towarów na fakturze handlowej jest niezbędnym elementem wykorzystywanym przez firmę DHL do przygotowania deklaracji celnej. Ponadto dokładne opisy towarów na liście przewozowym pomagają organom celnym w przeprowadzaniu przesiewowej kontroli bezpieczeństwa. Przykład:

Przykład nieakceptowanego opisu
Przykład akceptowanego opisu
Odzież
Koszule męskie, bielizna, kamizelki dziewczęce, kurtki chłopięce
Elektronika
Komputery, telewizory, odtwarzacze CD, magnetofony, telefony komórkowe, monitory, drukarki

Począwszy od marca 2021 r., jeżeli kontrola przesiewowa wykaże, że dane opisu towarów nie są dokładne, przesyłka nie zostanie załadowana do samolotu w miejscu pochodzenia, co oczywiście spowoduje opóźnienia w przetwarzaniu.

Gdzie mogę znaleźć kody HS dot. moich produktów?

Istnieje wiele źródeł wyszukiwania kodów HS i opisów produktów:

Europejska strona internetowa TARIC:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en#

TAS (tas.dhl.com) umożliwia wyszukiwanie kodów HS / opisów na podstawie opisów towarów. Po zalogowaniu należy przejść do > TAS Resources > Interactive Classifier
https://tas.dhl.com/tas/servlet/dispatcher/classify

Nie wysyłam przesyłek do Europy. Czy te zmiany są dla mnie istotne?

Większość krajów stosuje podobne wymagania, dlatego organy celne coraz częściej koncentrują się na surowszym egzekwowaniu przepisów w sposób globalny. Aby uniknąć opóźnień w odprawie celnej, zawsze należy wysyłać firmie DHL dokładne dane celne, niezależnie od miejsca przeznaczenia/pochodzenia przesyłki.

Dlaczego w Europie wycofuje się zasadę de minimis w odniesieniu do importu?

Usuwając zasadę de minimis dotyczącą podatku VAT, UE ma na celu zapewnienie równych warunków działania, ochronę swoich przedsiębiorstw oraz uniknięcie nieuczciwej konkurencji i zakłóceń w operacjach przedsiębiorstw w UE.

Zgodnie z obecnymi przepisami przywożone towary zakupione z krajów spoza UE mogą zostać zwolnione z podatku VAT, o ile kosztują mniej niż 22 EUR. W przypadku zakupu produktów w UE lub w danym kraju zawsze nakładany jest podatek VAT, niezależnie od wartości produktów. Stanowisko UE jest takie, że zwolnienie to stawia przedsiębiorstwa UE w niekorzystnej sytuacji w stosunku do przedsiębiorstw spoza UE.

De minimis
Próg de minimis w kontekście cła nie ulega zmianie, pozostaje na poziomie 150 EUR.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian podatku VAT w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem handlu elektronicznego):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_3746