POZNAJ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

CO TO OZNACZA DLA MNIE I JAK MOGĘ SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2021 R.

ZNACZENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI CELNYMI

Przestrzeganie przepisów celnych i procedur odprawy celnej oraz zdobycie wiedzy o nadchodzących zmianach w przepisach europejskich jest niezwykle istotne.

Dostosowanie się do nowych zmian regulacyjnych zapewni:

 • Zachowanie pełnej zgodności z kontrolą bezpieczeństwa
 • Zminimalizowanie zbędnego czasu transportu i opóźnień w odprawie
 • Dokonanie poprawnego naliczenia cła i podatków
 • Zmniejszenie lub wyeliminowanie potencjalnego ryzyka nałożenia kar i grzywien
 • Uniknięcie niepotrzebnych kontaktów z obsługą klienta – również dla Twoich klientów
 • Wykorzystanie najprostszego i najkorzystniejszego procesu celnego

PRZEGLĄD TRZECH NADCHODZĄCYCH ZMIAN REGULACYJNYCH W EUROPIE

1

STYCZEŃ 2021 R.

BREXIT: Wielka Brytania opuściła UE, a okres przejściowy po Brexicie dobiega końca.

arrow

Spowoduje to konieczność przygotowania deklaracji celnej dla wszystkich przesyłek z UE do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do UE.

2

MARZEC 2021 R.

ICS2 (System Kontroli Importu 2): ICS jest elektronicznym systemem zarządzania oświadczeniami o bezpieczeństwie towarów mających wjechać na obszar celny Unii Europejskiej (jako miejsce docelowe lub w ramach tranzytu w obrębie UE).

arrow

Spowoduje to konieczność przesłania niektórych danych organom celnym UE – przed załadunkiem w kraju wywozu na lot do UE, Norwegii lub Szwajcarii, lub lot obejmujący tranzyt przez te terytoria.

3

LIPIEC 2021 R.

Zniesienie zasady de minimis w kontekście podatku VAT: UE zniesie poziomy de minimis w odniesieniu do importu produktów do Unii (obecnie 22 EUR* w większości państw członkowskich UE).

arrow

Spowoduje to wymóg złożenia formalnego zgłoszenia celnego dla wszystkich przesyłek wjeżdżających na terytorium UE.

* De minimis 22 EUR: Należy pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich UE (np. BG) wartość de minimis wynosi 10 EUR (zamiast 22 EUR). Inne państwa członkowskie UE (tj. PL, FR, SE) zdecydowały się już ograniczyć stosowanie tego zwolnienia do niektórych zamówień (pocztowych) lub całkowicie je zniosły.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT TYCH ZMIAN

1.

Brexit: Wielka Brytania opuściła UE, a okres przejściowy dobiega końca

SKUTKI ZMIAN ZE STYCZNIA 2021 R.

Do końca 2020 r. nie były wymagane deklaracje celne w przypadku przesyłek z Wielkiej Brytanii do 27 państw członkowskich UE (UE 27) lub odwrotnie. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie te przesyłki (z UE 27 do GB i z GB do UE 27) będą wymagały deklaracji celnej.

KIERUNKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ ZMIANY:

(UE reprezentuje 27 państw członkowskich)

Co robi DHL Express?

Firma DHL Express powołała specjalną grupę roboczą BREXIT, odpowiedzialną za:

 • Monitorowanie i wpływ na procedurę BREXIT
 • Zmiany systemów DHL w celu zapewnienia gotowości do wdrożenia
 • Komunikację i wsparcie klienta w razie potrzeby
 • Zatrudnianie i szkolenie nowych pracowników, którzy przygotują dodatkowe deklaracje celne
Czego oczekujemy od Ciebie?

Aby zapewnić płynną zmianę, musimy otrzymać pełny i dokładny opis towarów na liście przewozowym DHL i fakturze handlowej w przypadku wszystkich przesyłek, a także następujące informacje:

 • Adres i dane kontaktowe nadawcy, eksportera, odbiorcy i importera
 • Wartość towarów, transportu i kosztów ubezpieczenia (w zależności od Incoterm)
 • Pozycja, szczegółowy opis towarów, kody HS i kraj pochodzenia
 • Reguły Incoterm, waga i ilość

Od dnia 1 stycznia 2021 r. brytyjski podatek VAT od towarów o wartości do 135 GBP będzie naliczany w punkcie sprzedaży, a nie w punkcie importu.

Oznacza to, że zagraniczne przedsiębiorstwa sprzedające do Wielkiej Brytanii towary importowane o wartości od 0 do 135 GBP będą zobowiązane do naliczania i pobierania podatku VAT należnego w momencie sprzedaży. Od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie te przesyłki muszą zostać zarejestrowane dla celów brytyjskiego podatku VAT, a podatek VAT musi zostać opłacony przy użyciu brytyjskiej deklaracji VAT.

Importerzy zarejestrowani w Wielkiej Brytanii dla celów podatku VAT mogą nadal zdecydować się na rozliczenie podatku VAT, dostarczając dostawcy swój numer rejestracji VAT.

Ponadto zostanie zniesione zwolnienie z podatku w odniesieniu do niewielkich dostaw (LVCR), co oznacza, że podatek VAT będzie należny od całej sprzedaży towarów konsumentom brytyjskim – o wartości od 0 do 135 GBP*.

* Z wyłączeniem wszystkich wyrobów akcyzowych i wszystkich przepływów między osobami prywatnymi (C2C).

2.

ICS2 (Import Control System 2 – system kontroli importu 2): przepisy będą wymagać danych przed załadowaniem

OD 1 MARCA 2021 R.

Celem ICS jest zmniejszenie poziomu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, takich jak materiały wybuchowe ukryte w przesyłkach.
Od marca 2021 r. nowe przepisy będą wymagały podania danych dotyczących każdej przesyłki – przed załadowaniem jej na lot do UE, Norwegii lub Szwajcarii, lub lot z tranzytem przez te terytoria.

KIERUNKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ ZMIANY:

(UE reprezentuje 27 państw członkowskich)

Co robi DHL Express?

Firma DHL Express powołała specjalny zespół programowy ds. ICS, odpowiedzialny za:

 • Monitorowanie i wpływ na rozwój regulacji celnych w UE w związku z ICS2
 • Projektowanie i wdrażanie wymaganych procesów operacyjnych
 • Zmiany systemów DHL w celu zapewnienia gotowości do wdrożenia
Czego oczekujemy od Ciebie?

W celu zapewnienia udanego wdrożenia musimy otrzymać od klienta następujące informacje:

 • Pełny i dokładny opis towarów na liście przewozowym DHL
 • Dokładne dane faktury handlowej w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących każdej przesyłki, przekazane przed załadunkiem – w tym opis towarów wg pozycji – w celu umożliwienia identyfikacji towarów
 • Dokładne dane nadawcy i odbiorcy na liście przewozowym i na fakturze handlowej
3.

Zniesienie zasady de minimis w kontekście podatku VAT: próg zostanie zniesiony w przypadku importu do UE

OD 1 LIPCA 2021 R.

Obecnie nie jest wymagane żadne zgłoszenie celne w przypadku przesyłek poniżej 22 EUR* (wartość towarów). Jednak od lipca 2021 r. w przypadku wszystkich przesyłek o wartości poniżej 22 EUR będą wymagane deklaracje celne, w których należy podać prawidłowe dane celne.

KIERUNKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ ZMIANY:

(UE reprezentuje 27 państw członkowskich)

Co robi DHL Express?

Firma DHL Express monitoruje zmiany przepisów celnych UE dotyczących usuwania zasady de minimis w kontekście podatku VAT, a ponadto podejmuje następujące działania:

 • Dostosowywanie elektronicznych rozwiązań i aplikacji wysyłkowych oraz integracji klientów w celu umożliwienia zautomatyzowanego przepływu danych od użytkownika do naszych systemów
 • Zmiany systemów DHL w celu zapewnienia gotowości do wdrożenia
 • Zatrudnianie i szkolenie nowych pracowników, którzy przygotują dodatkowe deklaracje
Czego oczekujemy od Ciebie?

Aby zapewnić płynne wdrożenie, musimy otrzymać pełny i dokładny opis towarów na liście przewozowym DHL i fakturze handlowej dla wszystkich przesyłek, a także następujące informacje:

 • Adres i dane kontaktowe nadawcy, eksportera, odbiorcy i importera
 • Wartość towarów, transportu i kosztów ubezpieczenia (w zależności od Incoterm)
 • Pozycja, szczegółowy opis towarów, kody HS i kraj pochodzenia
 • Reguły Incoterm, waga i ilość
 • Cel transakcji i powód eksportu

ABY UNIKNĄĆ OPÓŹNIEŃ W DOSTAWIE PRZESYŁEK, NALEŻY PODJĄĆ DWA WAŻNE DZIAŁANIA

PODAJ DOKŁADNY OPIS TOWARÓW NA LIŚCIE PRZEWOZOWYM

DZIĘKI TEMU
służby celne będą w stanie zidentyfikować towary oraz przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa bez zatrzymywania przesyłki

PRZEKAŻ DANE FAKTURY HANDLOWEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

DZIĘKI TEMU
DHL Express odprawi celnie Twoje przesyłki bez opóźnień. Elektroniczna transmisja danych zawierająca pozycje faktury handlowej przyśpiesza proces.

JAK POPRAWNIE OPISYWAĆ TOWARY?

Akceptowane opisy towarów powinny:

 • zawierać kompletne informacje, w tym szczegółowe dane na temat charakteru towarów w zrozumiałym języku;
 • opis powinien określać, jakie to są towary, z czego są one wykonane i do czego się ich używa;
 • muszą być dokładne, aby służby celne mogły rozpoznać towary niedozwolone/objęte ograniczeniami i określić profil ryzyka pod względem bezpieczeństwa i ochrony.

Dlaczego jest to ważne?

Organy celne coraz częściej wymagają kompletnych i dokładnych opisów towarów w celu przeprowadzenia przesiewowej kontroli bezpieczeństwa, zanim jeszcze przesyłki opuszczą kraj pochodzenia. Bez tych dokładnych informacji DHL nie będzie w stanie przetransportować przesyłki.

Przykłady akceptowanych i nieakceptowanych opisów towarów na liście przewozowym

Nieakceptowane:

Akceptowane:

Przesyłki pomocowe

Koce, produkty lecznicze

Odzież

Koszule męskie, bielizna, kamizelki dziewczęce, kurtki chłopięce

Urządzenia elektryczne

Lodówki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy

Części samochodowe

Hamulce samochodowe, szyby przednie do samochodów

Części maszyn

Pompy, uszczelki, silniki

Maszyny

Maszyny do obróbki metalu, maszyny do produkcji papierosów, maszyny do szycia, maszyny drukarskie

Narzędzia

(patrz przykłady w sekcji „Maszyny”)

Olej

Olej mineralny, olej roślinny

Wyroby z tworzyw sztucznych

Plastikowe przybory kuchenne, plastikowe przybory domowe

Elektronika

Komputery, telewizory, odtwarzacze CD, magnetofony, telefony komórkowe, monitory, drukarki

Sprzęt

Sprzęt do szybów naftowych, sprzęt drobiarski

Przewody

Drut żelazny i stalowy, druty miedziane

Środki spożywcze

Ryby, napoje, mleko w proszku

Prezenty

Lalki, samochody zdalnie sterowane

Sprzęt AGD

Talerze, naczynia, zastawa stołowa (zobacz także przykłady w sekcji „Urządzenia elektryczne”)

Źródło: KOMISJA EUROPEJSKA | Wytyczne w sprawie akceptowanych i nieakceptowanych określeń w opisach towarów w skróconej deklaracji przywozu i wywozu

PRZEKAŻ DANE FAKTURY HANDLOWEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

DLACZEGO TEGO POTRZEBUJEMY?

Elektroniczne dane z faktury handlowej

Potrzebujemy zarówno danych z faktury handlowej, jak i danych dotyczących przesyłki, dostarczanych razem drogą elektroniczną. W ten sposób proces odprawy celnej może rozpocząć się natychmiast, co daje ogromne korzyści w zakresie jakości usług i czasu realizacji:

 • kompletna i dokładna deklaracja celna przy minimalnym udziale człowieka,
 • szybkie zautomatyzowane procesy odpraw celnych zarówno dla eksportu, jak i importu,
 • jeszcze lepsza jakość usługi, możliwa dzięki temu, że towary mogą teraz przechodzić odprawę celną przed ich przyjazdem,
 • pełna zgodność z przepisami organów celnych,
 • możliwość przeprowadzenia oceny ryzyka (np. identyfikacji towarów niebezpiecznych) przed przybyciem towarów.

Dlaczego jest to ważne?

Przesłanie DHL Express danych o przesyłce i pozycjach na fakturze handlowej drogą elektroniczną pozwala uniknąć wszelkich błędnych lub brakujących informacji, które mogłyby opóźnić proces odprawy celnej.

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH KATEGORII DANYCH UMIESZCZANYCH NA FAKTURACH HANDLOWYCH

Aby umożliwić odprawę przesyłek za pośrednictwem organów celnych i uniknąć opóźnień w odprawie celnej, grzywien lub kar, poniższe informacje muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Kategoria danych

Przykład

Dlaczego jest to ważne?

1

Nadawca i eksporter wyszczególnionych towarów (EOR)

Oficjalnie zgłoszony nadawca i eksporter: Jan Nadawczy | nazwa ulicy, nr | kod pocztowy | kraj

Odbiorca i importer wyszczególnionych towarów (IOR)

Odbiorca:
Paweł Odbiorczy | nazwa ulicy, nr | kod pocztowy | kraj

Oficjalnie zgłoszony importer
Tomasz Importowy | nazwa ulicy, nr | kod pocztowy | kraj

Prawo wymaga złożenia dokumentów zabezpieczających w ramach zgłoszenia celnego

2

Kontakt
(e-mail, numer telefonu komórkowego)

jan.nadawczy@email.com | +12 3456789

pawel.odbiorczy@email.com | +98 7654321

tomasz.importowy@email.com | +45 6478391

Do kontaktu w przypadku brakujących dokumentów / informacji, w celu uniknięcia opóźnień w odprawie, aby jak najszybciej odprawić przesyłkę klienta

3

Numer rejestracyjny

Numer: 12345678910

Rodzaj

Rodzaj: Numer EORI

Kraj wydający

Kraj wydający: Belgia

Informacje niezbędne do dokonania odprawy celnej przesyłki przez DHL (rejestracja podatkowa i celna zaangażowanych stron).

Jeśli klient chce skorzystać z modelu odbioru VAT w kraju nadawcy, DHL wymaga rejestracji VAT nadawcy (np. IOSS, LVG, OSR), w przeciwnym razie VAT może zostać naliczony podwójnie.

4

Typ (służbowe/prywatne)

Rodzaj: Prywatny lub komercyjny, B2C lub B2B

Powód eksportu

Powód eksportu: Naprawa i zwrot

W celu zapewnienia zgodnej z przepisami odprawy celnej oraz zastosowania właściwego progu de minimis i zwolnień celnych

5

Opis pozycji

Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami po obróbce optycznej

Kod HS pozycji przeznaczonej do eksportu/importu

9004.10.XXXX* (*ostatnie cyfry są zarezerwowane dla danego kraju)

Kraj pochodzenia pozycji

Chiny

Ilość i wielkość pozycji

3 sztuki (okulary przeciwsłoneczne)

Prawo wymaga złożenia dokumentów zabezpieczających w ramach zgłoszenia celnego

6

Wartość i waluta pozycji

Wartość pozycji: 150 USD (x 3 szt.)

Pozostałe kwoty pieniężne – łącznie

Ubezpieczenie: 25 USD

Łączna wartość i waluta frachtu

Całkowity fracht: 50 USD

Łączna wartość i waluta faktury

Łączna wartość faktury: 525 USD

Incoterm i miejsce

Incoterm: EXW: Szanghaj / Chiny

Wymagane prawnie jako część poprawnej deklaracji celnej

7

Całkowita waga brutto i jednostka

0,5 kg

Prawo wymaga złożenia dokumentów zabezpieczających

8

Numer listu przewozowego

Numer WB: 123456789

Data dokumentu celnego

Data dokumentu celnego: 22 lipca 2020 r.

Typ i identyfikator

Rodzaj: Faktura handlowa | nr identyfikacyjny: 98765543

Prawo wymaga przedstawienia tych informacji w poprawnym zgłoszeniu celnym

Przykłady nieakceptowanych i akceptowanych opisów pozycji oraz kodów HS na fakturze handlowej

Nieakceptowane:

Akceptowane:

Próbki

Próbki zasłon i żaluzji wewnętrznych; falbany zasłonowe lub łóżkowe z bawełny
Kod HS: 6303.91.XXXX (ostatnie cyfry są zarezerwowane dla danego kraju)

Części

Części pomp do płynów, również wyposażone w urządzenie pomiarowe; podnośniki płynów
Kod HS: 8413.91.XXXX

Prezenty

Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami po obróbce optycznej
Kod HS: 9004.10. XXXX

Tekstylia

Koszulki bawełniane, plecione lub szydełkowane
Kod HS: 6109.10. XXXX

LISTA KONTROLNA ODPRAWY CELNEJ
JAKIE KWESTIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE?

Kolejne kroki:

 • Zapoznaj się bardzo dokładnie z wprowadzanymi zmianami w unijnych przepisach celnych i dowiedz się, jak wpływają na Ciebie i Twoich klientów.
 • Upewnij się, że wszystkie opisy towarów na liście przewozowym DHL są kompletne, dokładne i zgodne z nowymi wymaganiami.
 • Upewnij się, że dane na fakturze handlowej zostały przesłane drogą elektroniczną do firmy DHL. Spotkaj się z odpowiednimi osobami (np. zespołem IT), aby tego dokonać.
 • Jeśli masz pytania lub jeszcze nie przesłałeś(-aś) do DHL Express kompletnych i dokładnych danych Twojej faktury handlowej drogą elektroniczną, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub z naszym zespołem ds. elektronicznych rozwiązań i aplikacji wysyłkowych, aby dowiedzieć się więcej o opcjach dostępnych dla Twojej firmy.

Elektroniczne rozwiązania dla przesyłek obejmują:

MyDHL+

Portal internetowy, za pośrednictwem którego możesz wysłać jedną lub wiele przesyłek. Umożliwia przygotowanie przesyłek importowych i eksportowych, zlecanie odbiorów, śledzenie przesyłek i wiele innych czynności – w dowolnym miejscu i czasie.

Interfejs API MyDHL i elektroniczna wymiana danych (EDI)

Szczególnie polecana w przypadku dużych wolumenów przesyłek i operacji logistycznych w wielu lokalizacjach, opcja ta w pełni integruje wysyłkę z istniejącymi globalnymi procesami biznesowymi.

EasyShip

Rozwiązanie desktopowe do obsługi przesyłek o dużej objętości, międzynarodowych łańcuchów dostaw i/lub firm z centralną funkcją wysyłki.

Express Logistics Platform (ELP)

Aplikacja online do logistycznej obsługi wysyłki i odsyłki (wieloetapowa obsługa przesyłek).

Emailship

Zestaw edytowalnych formularzy i instrukcji krok po kroku DHL, które zostały przygotowane w taki sposób, aby umożliwić szybką i łatwą wysyłkę wyłącznie za pomocą poczty e-mail (sprawdza się w przypadku ograniczonej łączności).

Pobierz listę kontrolną odprawy celnej w formacie PDF.

Zastrzeżenie
Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że zawarte tutaj informacje zostały pozyskane, opracowane i przetworzone ze źródeł uznanych za wiarygodne, nie udzielamy żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do dokładności, adekwatności, kompletności, zgodności z prawem, wiarygodności lub przydatności tych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane w aktualnej postaci. W żadnym wypadku firma DHL Express, powiązane z nią spółki lub przedsiębiorstwa należące do Deutsche Post DHL Group, jej partnerzy, przedstawiciele lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o zawarte tu informacje lub za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.