TAXE VAMALE/TVA

ÎNȚELEGEREA NOȚIUNILOR DE BAZĂ

Ce sunt taxele și cum se calculează

Fie că o trimitere este cadou sau nu, trebuie să treacă printr-o procedură de import așa cum este ea determinată de legislația vamală din țara de destinație. Trimiterea este declarată prin vamă pe baza unei serii de elemente precum țara de origine, valoarea și cantitatea, dar nu și scopul. Trimiterile care se taxează la vamă sunt supuse unei taxe vamale, care este un tarif sau o taxă/TVA impusă asupra bunurilor când sunt transportate peste frontierele internaționale.

Calculul taxelor depinde de valoarea evaluabilă a unei trimiteri supuse taxelor vamale. Pentru acest calcul, bunurilor supuse taxelor vamale li se atribuie un cod de clasificare cunoscut drept cod din Sistemul armonizat (acest sistem a fost atribuit de Organizația Mondială a Vămilor și continuă să evolueze).

Taxe/TVA la frontieră

Taxele/TVA guvernamentale sunt impuse asupra bunurilor care sunt transportate peste granițe politice (deși există unele zone de liber schimb în lume). Taxele/TVA sunt de obicei asociate cu protecționismul, politica economică de a limita comerțul dintre națiuni.

Cine este răspunzător pentru plata taxelor vamale/TVA estimate?

Plata taxelor vamale/TVA este de obicei răspunderea destinatarului, deși DHL Express oferă oportunitatea pentru deținătorii de cont DHL să le plătească după vămuire, în numele Destinatarului.

În acel caz, după livrarea trimiterii, DHL facturează clienții cu Cont pentru taxele vamale/TVA pe care le-am plătit în numele lor la destinație, plus un mic comision de administrare.

Bunuri cumpărate online pentru uz personal

Vi se pot impune taxe vamale/TVA pentru ceva cumpărat online deoarece:

 • taxele vamale /TVA nu sunt incluse de obicei în prețul bunurilor pe care le cumpărați online și ar putea să nu fie incluse în costurile totale de livrare pe care le plătiți către comerciantul online, cu excepția cazului în care comerciantul online specifică expres acest lucru pe site în timpul procesului de finalizare a comenzii;
 • când se cumpără bunuri online, unele bunuri sau toate ar putea să nu fie originare din țara în care locuiți, prin urmare sunt supuse taxelor vamale, care sunt un tarif sau o taxă/TVA impusă asupra bunurilor când sunt transportate peste frontierele internaționale;
 • când bunurile nu sunt trimise intern (în țara dvs.) sau în cadrul unei singure uniuni vamale, precum Uniunea Europeană, aveți răspunderea de a plăti orice taxe vamale/TVA de intrare pe care le consideră adecvate autoritățile vamale locale;
 • pentru a vă asigura că curierul DHL vă poate livra bunurile în cel mai scurt timp posibil după intrarea în țară sau în uniunea vamală, DHL plătește către autoritățile vamale orice taxă vamală/TVA datorate pentru bunuri în numele dvs.;
 • odată bunurile și taxele/TVA plătite integral către DHL, bunurile vă vor fi livrate;
 • ce trebuie plătit, dacă este cazul, depinde de unde sunt trimise bunurile, tipul lor, valoarea lor tranzacțională și greutatea coletului.

Când cumpărați bunuri online, ar trebui să verificați întotdeauna dacă vă sunt trimise la adresă:

 • din țara dvs.;
 • dintr-o altă țară;
 • din afara uniunii vamale în care se află țara dvs.

Notă: Se aplică reguli diferite când se cumpără bunuri pentru uz comercial.

Cadouri cumpărate online

Un cadou este definit drept ceva trimis direct de o persoană privată către o alta, iar asemenea bunuri nu atrag taxe vamale/TVA la import dacă valoarea este mai mică decât pragul local declarat.

Comandarea și plătirea bunurilor originare din afara țării sau teritoriului dvs. vamal pentru livrare către altă persoană decât cumpărătorul nu satisface definiția vamală a unui cadou.

Întrebări frecvente rapide DESPRE Taxe vamale/TVA

Mi s-au impus taxe vamale/TVA pentru ceva cumpărat online. De ce nu a fost inclus acest lucru în costurile totale de livrare?

 • Taxele vamale/TVA nu sunt de obicei incluse în prețul bunurilor pe car ele cumpărați online.
 • Când cumpărați bunuri online, unele bunuri sau toate ar putea să nu fie originare din țara în care locuiți.
 • Când bunurile nu sunt trimise intern (în țara dvs.) sau în cadrul unei singure uniuni vamale, precum Uniunea Europeană, aveți răspunderea de a plăti orice taxe vamale/TVA de intrare pe care le consideră adecvate autoritățile vamale locale.
 • Pentru a vă asigura că curierul DHL vă poate livra bunurile în cel mai scurt timp de tranzit posibil după intrarea în țară, DHL plătește imediat către autoritățile vamale orice taxă vamală/TVA datorate pentru bunuri în numele dvs.
 • DHL vă înmânează bunurile numai când îi plătiți integral înapoi orice taxă vamală/TVA pe care am plătit-o în numele dvs.

De ce trebuie să plătesc taxă vamală?

Deși le-ați comandat și cumpărat online, bunurile sunt în continuare supuse unei proceduri de import pentru avămui trimiterea. Vămuirea depinde de:

 • țara de origine;
 • valoare, inclusiv cheltuielile de transport;
 • cantitatea de bunuri.
 • Fiecare țară are propriile legi vamale, iar taxele pentru diferitele tipuri de bunuri și valori sunt stabilite local. Ca orice altă companie de transport internațional, DHL trebuie să respecte legislația vamală locală, așadar DHL plătește taxele în numele destinatarului, pentru a vămui trimiterea la sosire.

Când fac achiziția, se declară că prețul include costurile de livrare. De ce îmi cere DHL să plătesc cheltuieli suplimentare pentru a-mi livra pachetul?

Nu veți plăti către DHL niciun al cost de livrare. Mai curând, vi se va cere să plătiți taxe vamale, TVA și alte taxe de import legate de vămuirea în țara dvs., conform reglementărilor locale.

De ce trebuie să plătesc taxe vamale dacă primesc trimiterea drept cadou?

Fie că o trimitere este cadou sau nu, trebuie să treacă printr-o procedură de import așa cum este ea determinată de legislația vamală din țara de destinație. Trimiterea este vămuită pe baza țării de origine, a valorii și cantității, dar nu și pe baza scopului. Va trebui să plătiți taxe vamale și TVA doar dacă valoarea cadoului depășește pragul local declarat.

De ce am restricții de valoare și cantitate dacă fac comandă pentru uz personal?

Fiecare țară are limite pentru bunurile importate pentru uz personal. Aceasta pentru a împiedica utilizarea necorespunzătoare și pentru a deosebi importurile pentru uz personal de cele pentru uz comercial.

La ce taxe suplimentare mă pot aștepta ca urmare a vămuirii?

În funcție de valoarea și tipul bunurilor importate, vă puteți aștepta la următoarele:

 • taxe vamale de import (procent din valoarea trimiterii și cheltuielile de transport);
 • taxe/TVA locale;
 • suprataxă pentru plata în avans de către DHL;
 • orice taxă legală, dacă este cazul.