คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบที่คุณต้องการทั้งหมดในที่เดียว

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของข้อมูลศุลกากรคืออะไร

ในปี 2021 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญได้เกิดขึ้นในยุโรป เจ้าหน้าที่ศุลกากรของยุโรปได้บังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลศุลกากรที่สมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งสินค้าและการเดินพิธีการศุลกากร รวมทั้งบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้องระบุข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปก่อนการส่งออก

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของยุโรปมีอะไรบ้าง และฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญสามประการในยุโรปในปี 2021 มีดังนี้:

 1. BREXIT: สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) แล้ว และช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลังจาก Brexit ได้จบลงแล้วในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งส่งผลให้ต้องมีใบขนสินค้าในการส่งสินค้าทั้งหมดจากสหภาพยุโรปไปยังสหราชอาณาจักร และจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ที่ผ่านมา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปและเว็บไซต์ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรด้านล่างนี้:
  สหภาพยุโรป: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
  สหราชอาณาจักร: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

 2. Import Control System (ICS2): กฎระเบียบใหม่นี้ (ICS2) ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างไปยังหน่วยงานศุลกากรของสหภาพยุโรป ก่อนที่จะโหลดสินค้าไปยังเที่ยวบินส่งออก หรือเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรปด้านล่างนี้:
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en

 3. การยกเลิก VAT De Minimis: สหภาพยุโรปจะยกเลิก De Minimis สำหรับการนำเข้าสินค้าสู่สหภาพยุโรป (ปัจจุบันเท่ากับ 22 ยูโรในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรป) ดังนั้น ชิปเม้นท์ทั้งหมดที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป (EU) จะต้องมีใบขนสินค้าอย่างเป็นทางการและมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้จากเว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรปด้านล่างนี้:
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

DHL กำลังส่งออกชิปเม้นท์ของฉันในวันนี้ ข้อมูลที่มียังไม่เพียงพอที่ DHL จะดำเนินการจัดส่งชิปเม้นท์ของฉันอีกหรือ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ดังกล่าว เราจำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ/ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจัดการชิปเม้นท์ ดังนั้นก่อนสิ้นปี 2020 เราจึงได้ปรับปรุงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานสอง (2) จุดหลัก คือ:

 1. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลบัญชีราคาสินค้าที่ครบถ้วนและถูกต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ DHL Express รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในรายการที่ถูกต้อง พร้อม Harmonized System codes และมูลค่าสินค้า จากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราได้รับ เราจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบศุลกากรที่จำเป็นได้ ในขณะที่บัญชีราคาสินค้าในรูปแบบของ PDF ไฟล์ไม่เพียงพอต่อการทำงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้

 2. คำอธิบายสินค้าในใบ Waybill: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องบนใบ Waybill โดยทำตามตัวอย่างต่อไปนี้ :

  ตัวอย่างคำอธิบายที่ไม่สามารถยอมรับได้
  ตัวอย่างคำอธิบายที่ยอมรับได้
  Apparel
  Men’s Shirts, Lingerie, Girls’ Vests, Boys’ Jackets
  Electronics
  Computers, Televisions, CD Players, Tape Recorders, Mobile Phones, Monitors, Printers

ข้อมูลเฉพาะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับใบขนสินค้า (ในการสำแดงสินค้า) ของศุลกากร

เมื่อเตรียมเอกสารศุลกากรแล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) จะต้องสมบูรณ์และถูกต้องซึ่งรวมถึง (อย่างน้อย) ข้อมูลใดๆ ในหมวด
ต่อไปนี้:

 • ข้อมูลผู้ส่งชิปเม้นท์
  • ผู้ส่งออกและผู้ส่งสินค้า (สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้)
  • ผู้นำเข้าและผู้รับ (สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้)
 • ข้อมูลสินค้าในชิปเม้นท์
  • รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแต่ละรายการ
  • รหัส HS ในการนำเข้าและ/หรือส่งออก (อย่างน้อย 6 หลักหรือครบทุกหลัก)
  • มูลค่าของสินค้า (รวมสกุลเงิน)
  • ประเทศต้นกำเนิด
  • จำนวน
  • น้ำหนัก
  • INCOTERM (และการขนส่ง/ค่าประกันภัย ขึ้นอยู่กับ INCOTERM)

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบอนุญาต หรือใบรับรอง (เช่น ใบรับรองแหล่งที่มาของสินค้า)

ฉันเพิ่งจะใช้ Paperless Trade (PLT) กับคุณเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลของฉัน แค่นี้เพียงพอหรือไม่

PLT จะช่วยให้เราได้รับรูปภาพของบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ของคุณได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดจากรูปภาพเพื่อดำเนินการทางศุลกากรได้ เราจำเป็นต้องรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จากคุณ

โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ DHL เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่มีอยู่สำหรับบริษัทของคุณในการส่งข้อมูลศุลกากรให้เราทางอิเล็กทรอนิกส์

ฉันจะให้ข้อมูลในบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ DHL Express ได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับระบบการขนส่งสินค้าที่คุณใช้ในการสร้างการชิปเม้นท์ คุณมีตัวเลือกที่แตกต่างกันในการให้ข้อมูลบัญชีราคาสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ DHL Express ซึ่งควรจัดส่งไปพร้อมๆ กับข้อมูลชิปเม้นท์ของคุณ

โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ DHL เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่มีอยู่สำหรับบริษัทของคุณในการส่งข้อมูลศุลกากรให้เราทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลจากระบบการขนส่งปัจจุบันของฉันสามารถนำไปใช้ในกระบวนการพิธีการศุลกากรได้หรือไม่

หากคุณสร้างบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ผ่านระบบการจัดส่งของเรา เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางศุลกากรได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้บัญชีราคาสินค้าของคุณเอง จะต้องมีองค์ประกอบข้อมูลขั้นต่ำตามที่กำหนด

เหตุใดคุณจึงต้องมีคำอธิบาย/รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าทั้งในบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) และใบ Waybill

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในบัญชีราคาสินค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ DHL ใช้ในการเตรียมใบขนสินค้า นอกจากนี้ คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าในใบ Waybill ที่ถูกต้องยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานศุลกากรในการดำเนินการด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างคำอธิบายที่ไม่สามารถยอมรับได้
ตัวอย่างคำอธิบายที่ยอมรับได้
Apparel
Men’s Shirts, Lingerie, Girls’ Vests, Boys’ Jackets
Electronics
Computers, Televisions, CD Players, Tape Recorders, Mobile Phones, Monitors, Printers

As of March 2021, if screening determines that the Goods Description data is not accurate, that shipment will not be allowed on the plane at origin, which will of course cause processing delays.

ฉันจะหารหัส HS ของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของฉันได้จากที่ใด

คุณสามารถค้นหารหัส HS และคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

เว็บไซต์ European TARIC:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en#

TAS (tas.dhl.com) คุณสามารถค้นหารหัส HS/คำอธิบายโดยการอ้างอิงรายละเอียดสินค้า หลังจากลงชื่อเข้าใช้ ให้ไปที่ > TAS Resources > Interactive Classifier
https://tas.dhl.com/tas/servlet/dispatcher/classify

ฉันไม่ได้ส่งชิปเม้นท์ไปยังสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับฉันหรือไม่

ประเทศส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกัน และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพิ่มความสนใจในการบังคับใช้ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกันทั่วโลกมากขึ้น ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินพิธีการศุลกากร ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ส่งข้อมูลศุลกากรที่ถูกต้องไปยัง DHL ไม่ว่าปลายทางหรือต้นทางชิปเม้นท์ของคุณจะเป็นที่ใดก็ตาม

เหตุใดจึงต้องยกเลิก De Minimis สำหรับการนำเข้าสินค้ามายังสหภาพยุโรป

การยกเลิก VAT De Minimis จะทำให้สหภาพยุโรปสามารถตั้งเป้าที่จะเพิ่มสนามแข่งขัน ปกป้องธุรกิจ และหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการบิดเบือนข้อมูลสำหรับบริษัทต่างๆ ในสหภาพยุโรป

ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน สินค้านำเข้าที่ซื้อจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปสามารถรับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้หากมีราคาต่ำกว่า 22 ยูโร อย่างไรก็ตาม หากซื้อสินค้าภายในสหภาพยุโรปหรือในประเทศ จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด สหภาพยุโรปเชื่อว่าการยกเว้นภาษีนี้ทำให้ธุรกิจในสหภาพยุโรปเสียเปรียบธุรกิจจากประเทศนอกเครือสหภาพ

De Minimis
เกณฑ์ภาษี De Minimis ของศุลกากรจะไม่เปลี่ยนแปลง คงอยู่ที่ 150 ยูโร

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มในยุโรป (มุ่งเน้นที่อีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_3746