การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบศุลกากรของยุโรปประจำปี 2021

การทำความเข้าใจในความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่อการขนส่งสินค้า

คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปประจำปี 2021

จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของยุโรปในปี 2021 ที่กำลังจะมาถึง (ได้แก่ BREXIT, ICS2 และการยกเลิก VAT De Minimis) หน่วยงานศุลกากรของยุโรปจะบังคับใช้ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางศุลกากรที่สมบูรณ์และถูกต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินพิธีการศุลกากร การเสียค่าปรับ หรือบทลงโทษจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร คุณจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ และที่สำคัญที่สุด ธุรกิจของคุณจะต้องจัดเตรียมข้อมูลศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบและถูกต้องเมื่อขนส่งสินค้ากับ DHL Express

ในฐานะ International Specialists คุณสามารถวางใจได้ว่า เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนความพร้อมทางธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงแปลงกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปประจำปี 2021 จะเป็นไปอย่างราบรื่น

สารจาก ซีอีโอ DHL Express

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจควบคุมกฎระเบียบทั่วโลกกำลังเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการเดินพิธีการศุลกากรและการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลศุลกากรที่สมบูรณ์และถูกต้องคือสิ่งสำคัญสำหรับการเดินพิธีการที่รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า ค่าปรับ และบทลงโทษสำหรับลูกค้าและ DHL

เราสนับสนุนให้ลูกค้าของเราทุกคนเปิดรับโอกาสในการเชื่อมต่อระบบและให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเดินพิธีการศุลกากรที่รวดเร็วและเป็นไปตามกฎระเบียบทุกประการ

การดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญร่วมกัน และ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณ

John Pearson, CEO DHL Express

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบศุลกากรประจำปี 2021

คำแนะนำสำหรับธุรกิจของคุณ