เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของคุณ

สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร และคุณจะเตรียมตัวรับมือกับมันได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบศุลกากรประจำปี 2021

ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากร

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจของคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของศุลกากรและการเดินพิธีการศุลกากร โดยคุณจะต้องรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถ:

 • ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้าได้อย่างเต็มที่
 • ลดเวลาในการขนส่งที่ไม่จำเป็น และลดความล่าช้าในการเดินพิธีการศุลกากร
 • ประเมินอากรและภาษีได้อย่างถูกต้อง
 • ลดหรือกำจัดความเสี่ยงจากการถูกปรับและบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับลูกค้าโดยไม่จำเป็น สำหรับทั้งคุณและลูกค้าของคุณ
 • ใช้ประโยชน์จากกระบวนการศุลกากรที่ง่ายและเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุโรปทั้งสามประการ

1

มกราคม 2021

BREXIT: สหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรป และช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหลัง Brexit ได้จบลงแล้ว

arrow

ส่งผลให้ต้องมีใบขนสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ส่งจากสหภาพยุโรปไปยัง
สหราชอาณาจักรและจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรป

2

มีนาคม 2021

ICS2 (Import Control System 2): ICS เป็นระบบจัดการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบขนสินค้าที่จะส่งผ่านเขตแดนศุลกากรของสหภาพยุโรป (ไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายหรือเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป)

arrow

ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างไปยังหน่วยงานศุลกากรของสหภาพยุโรปก่อนที่จะส่งสินค้าไปยังเที่ยวบินในประเทศที่ส่งออก หรือเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์

3

กรกฎาคม 2021

การยกเลิก VAT De Minimis: สหภาพยุโรปจะยกเลิก De Minimis สำหรับการนำเข้าสินค้าสู่สหภาพยุโรป (ปัจจุบันเท่ากับ 22 ยูโร*ในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของสหภาพ)

arrow

ส่งผลให้ต้องมีใบขนสินค้าเต็มรูปแบบสำหรับสินค้าขาเข้าทั้งหมดสู่สหภาพยุโรป

*De Minimis 22 ยูโร: โปรดทราบว่าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ (เช่น BG) มูลค่าต่ำสุดคือ 10 ยูโร (แทนที่จะเป็น 22 ยูโร) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ (เช่น PL, FR, SE) ได้ตัดสินใจที่จะใช้การยกเว้นภาษีนี้ในการสั่งซื้อสินค้า (ทางไปรษณีย์) หรือทั้งหมดแล้ว

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งสามประการโดยละเอียด

1.

Brexit: สหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรป และช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านก็สิ้นสุดลงแล้ว

ผลกระทบในเดือนมกราคม 2021

ที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องใช้ใบขนสินค้าในการขนส่งสินค้าจากสหราชอาณาจักร (UK) ไปยังประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 27 ประเทศ (EU27) หรือในทางกลับกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 การขนส่งสินค้าทั้งหมด (จาก EU27 ไปยัง GB และ GB ถึง EU27) จะต้องมีใบขนสินค้า

เส้นทางการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ:

(สหภาพยุโรปหมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ)

DHL Express ทำอะไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

DHL Express ได้จัดตั้งทีมงาน BREXIT ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการ:

 • ติดตามและให้แนวทาง/คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ/ความคืบหน้าของ BREXIT
 • ปรับปรุงระบบของ DHL เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง
 • สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้าเมื่อมีความจำเป็น
 • จ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศใช้มาตรการเกี่ยวกับ BREXIT เพิ่มเติม
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากคุณ

เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น เราต้องการให้คุณระบุคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องในใบ Waybill ของ DHL และบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) สำหรับชิปเม้นท์ทั้งหมด รวมถึง:

 • ที่อยู่และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งออก ผู้รับและผู้นำเข้า
 • มูลค่าของสินค้า ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย (ขึ้นอยู่กับ INCOTERM)
 • รายการสินค้า คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าโดยละเอียด
  รหัส HS และประเทศผู้ผลิต
 • INCOTERM น้ำหนัก และปริมาณ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 สหราชอาณาจักรได้เริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีมูลค่าถึง 135 ปอนด์ ณ จุดจำหน่าย ไม่ใช่จุดนำเข้า

นั่นหมายความว่า ธุรกิจในต่างประเทศที่จำหน่ายสินค้านำเข้าไปยังสหราชอาณาจักรมูลค่าตั้งแต่ 0 - 135 ปอนด์* จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ชิปเม้นท์เหล่านี้ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักรและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบการขอคืนภาษีของสหราชอาณาจักร

โดยผู้นำเข้าที่ลงทะเบียนภาษีกับสหราชอาณาจักรสามารถเลือกชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้โดยการแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายเออร์

ทั้งนี้จะมีการยกเลิก Low Value Consignment Relief (LVCR) ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายสินค้านำเข้ามายังสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่าตั้งแต่ 0 - 135 ปอนด์*

*ยกเว้นสินค้าสรรพสามิตและสินค้า C2C (สินค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค) ทั้งหมด

2.

กฎระเบียบ ICS2 (Import Control System 2): กำหนดให้ส่งข้อมูลก่อนทำการโหลดสินค้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มีนาคม 2021

ICS มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการคุกคามจากการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น วัตถุระเบิดที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในรายการสินค้าที่จัดส่ง
ในเดือนมีนาคม 2021 กฎระเบียบใหม่จะกำหนดให้มีการส่งข้อมูลในการส่งชิปเม้นท์ทุกครั้งก่อนการโหลดสินค้าไปยังเที่ยวบินส่งออกหรือเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์

เส้นทางการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ:

(สหภาพยุโรปหมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ)

DHL Express ทำอะไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

DHL Express ได้จัดตั้งทีมงานโครงการ ICS ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบด้าน:

 • การติดตามและการช่วยกำหนดแนวทางการพัฒนาขั้นตอนศุลกากรของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ ICS2
 • การออกแบบและการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่จำเป็น
 • การปรับปรุงระบบของ DHL เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากคุณ

เพื่อให้การใช้งานจริงประสบความสำเร็จ เราต้องการให้คุณ:

 • กรอกคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าบน DHL Waybill ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • จัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ที่ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับทุกชิปเม้นท์ โดยจะต้องจัดส่งก่อนการโหลดสินค้า และครอบคลุมรายละเอียดของสินค้าในรายการเพื่อบ่งชี้ลักษณะของสินค้านั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับที่ถูกต้องในใบ Waybill และบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice)
3.

การยกเลิก VAT de Minimis: เกณฑ์ขั้นต่ำจะถูกยกเลิกสำหรับการนำสินค้าเข้าไปยังสหภาพยุโรป

มีผลตั้งแต่กรกฎาคม 2021

ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้ใบขนสินค้าสำหรับการส่งสินค้าที่ต่ำกว่า 22 ยูโร* (มูลค่าสินค้า) อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป ชิปเม้นท์ที่ต่ำกว่า 22 ยูโรจะต้องใช้ใบขนสินค้า ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลศุลกากรที่ถูกต้อง

เส้นทางการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ:

(สหภาพยุโรปหมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ)

DHL Express ทำอะไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

DHL Express กำลังติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับศุลกากรของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิก VAT De Minimis ควบคู่ไปกับ:

 • การปรับเปลี่ยน Electronic Shipping Solutions ของDHL และการผนวกรวมลูกค้า เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลจากลูกค้าไปยังแอปพลิเคชั่นในการปล่อยผ่านสินค้า (Clearance application) ของเราได้โดยอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงระบบของDHL เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง
 • จ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศมาตรการความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานจริงจะประสบความสำเร็จ เราต้องการให้คุณระบุคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องในใบ Waybill ของ DHL และบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) สำหรับชิปเม้นท์ทั้งหมด รวมถึง:

 • ที่อยู่และข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งออก ผู้รับและผู้นำเข้า
 • มูลค่าของสินค้า ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย (ขึ้นอยู่กับ INCOTERM)
 • รายการสินค้า คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าโดยละเอียด รหัส HS และประเทศผู้ผลิต
 • INCOTERM น้ำหนัก และปริมาณ
 • ประเภทธุรกรรมและเหตุผลในการส่งออก

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขนส่งชิปเม้นท์ คุณต้องดำเนินการสองสิ่งที่สำคัญดังนี้

ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องบนใบ Waybill ของคุณ

ซึ่งจะทำให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถระบุสินค้าได้โดยอาศัยข้อมูลที่ให้ไว้และดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้าได้โดยไม่ต้องระงับการส่งชิปเม้นท์

ให้ข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งจะทำให้
DHL Express สามารถดำเนินพิธีการศุลกากรได้อย่างไม่ล่าช้า โดยอาศัยข้อมูลรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ของคุณ

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าที่ยอมรับได้คืออะไร

คำอธิบายสินค้าที่ยอมรับได้

 • คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าที่ยอมรับได้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์มีรายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับลักษณะที่ถูกต้องของสินค้าในภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
 • คำอธิบายควรระบุว่าสินค้าที่ต้องการจัดส่งคืออะไร ทำมาจากวัสดุอะไรและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างไร
 • รายละเอียดของสินค้าต้องมีความถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถระบุประเภทสินค้าต้องห้าม/สินค้าควบคุมได้ และสามารถตรวจจับสินค้าที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างแม่นยำ

ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงมีความสำคัญ

เพราะในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศุลกากรในหลายๆ ประเทศได้ร้องขอให้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ครบถ้วนและถูกต้องมากขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้าก่อนที่สินค้าจะเดินทางออกจากประเทศต้นทาง ถ้าไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องดังกล่าวนี้ DHL จะไม่สามารถขนส่งชิปเม้นท์ของคุณได้

ตัวอย่างคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่สามารถยอมรับได้และยอมรับได้ในใบ Waybill ของคุณ

ตัวอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้:

ตัวอย่างที่ยอมรับได้:

Aid consignments

Blankets, medications

Apparel

Men’s shirts, lingerie, girls’ vests, boys’ jackets

Appliances

Refrigerators, stoves, microwave ovens, coffee machines

Auto parts

Automobile brakes, windshield glass for automobiles

Machine parts

Pumps, seals, engines

Machinery

Metalworking machinery, cigarette-making machinery, sewing machines, printing machines

Machines

(See examples for "Machinery")

Oil

Mineral oil, plant oil

Plastic goods

Plastic kitchenware, plastic houseware

Electronics

Computers, televisions, CD players, tape recorders, mobile phones, monitors, printers

Equipment

Oil well equipment, poultry equipment

Wires

Iron and steel wire, copper wires

Foodstuffs

Fish, Beverages,  Milk Powder

Gifts

Dolls, remote-control cars

Household goods

Plates, dishes, tableware (See also examples for "appliances")

ที่มา: คณะกรรมาธิการยุโรป | แนวทางเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการสำแดงสินค้าโดยสรุปสำหรับการนำเข้าและส่งออก

การให้ข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เหตุใดเราจึงต้องการข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

DHL Express คาดหวังว่าจะได้รับทั้งข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) และข้อมูลชิปเม้นท์ของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะวิธีนี้จะทำให้เราสามารถดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากรได้ทันทีซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากในแง่ของคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดดังนี้

 • ทำให้การดำเนินพิธีการศุลกากร (การสำแดงสินค้า) เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องโดยให้เกิดการแทรกแซงจากบุคคลน้อยที่สุด
 • กระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรสามารถทำได้อย่างรวดเร็วสำหรับทั้งการส่งออกและการนำเข้าสินค้า
 • คุณภาพการให้บริการจะดีขึ้นเนื่องจากสินค้าสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้ล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะมาถึง
 • สอดคล้องกับกฏระเบียบศุลกากรทุกประการ
 • สามารถประเมินความเสี่ยง (เช่น การตรวจพบสินค้าอันตราย) ก่อนที่สินค้าจะมาถึงได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงมีความสำคัญ

การให้ข้อมูลชิปเม้นท์และบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ของสินค้าแต่ละรายการแก่ DHL Express ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ขั้นตอนในการผ่านพิธีการศุลกากรเกิดความล้าช้า

ภาพรวมของข้อมูลส่วนต่างๆ ในบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ที่สำคัญ

เพื่อนำสินค้าของคุณออกจากศุลกากรและหลีกเลี่ยงความล่าช้า ค่าปรับ หรือบทลงโทษ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ประเภทของข้อมูล

ตัวอย่าง

ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงมีความสำคัญ

1

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ส่งออก (EOR)

Shipper & Exporter of Record (EOR): John Shipper | Road Name, No | Zip Code | Country

ข้อมูลการรับสินค้าและผู้นำเข้า (IOR)

Receiver:
Paul Receiver | Road Name, No | Zip Code | Country

Importer of Record (IOR)
Tom Importer | Road Name, No | Zip Code| Country

เพราะกฎหมายกำหนดให้มีการยื่นเอกสารขาเข้าตามมาตรการด้านความปลอดภัยอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่สอดคล้องกับระเบียบของศุลกากร

2

ข้อมูลติดต่อ
(อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

John.Shipper@email.com | +12 3456789

Paul.Receiver@email.com | +98 7654321

Tom.Importer@email.com | +45 6478391

เพื่อดำเนินการติดต่อในกรณีที่เอกสาร/ข้อมูลสูญหาย หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินพิธีศุลกากรเพื่อให้เราสามารถนำชิปเม้นท์ของลูกค้าออกไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

3

หมายเลขการลงทะเบียน

Number: 12345678910

ประเภท

Type: EORI Number

ประเทศผู้ออกเอกสาร

Issuing Country: Belgium

เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับ DHL ในการจัดการให้ชิปเม้นท์ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร (เช่น การลงทะเบียนภาษีและศุลกากรของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

หากลูกค้าต้องการใช้รูปแบบการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ส่งสินค้า ทาง DHL ต้องการข้อมูลการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ส่ง (เช่น IOSS, LVG, OSR) หากไม่มีจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสองครั้ง

4

ประเภท (ธุรกิจ/ส่วนตัว)

Type: Private or Commercial , B2C or B2B

เหตุผลในการส่งออก

Reason for Export: Repair and Return

เพื่อดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้เกณฑ์ Deminimis และเกณฑ์ยกเว้นภาษีอย่างถูกต้อง

5

คำอธิบาย/รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแต่ละรายการ

Sunglasses with lenses optically worked

รหัส HS ของสินค้าแต่ละรายการสำหรับสินค้าส่งออก/นำเข้า

9004.10.XXXX* (*last digits are country-specific)

ประเทศต้นทางของสินค้า

China

ปริมาณและขนาดของสินค้าแต่ละรายการ

3 units (sunglasses)

กฎหมายกำหนดให้มีการยื่นเอกสารขาเข้าตามมาตรการด้านความปลอดภัยอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่สอดคล้องกับการระเบียบศุลกากร

6

มูลค่าและสกุลเงินของสินค้า

Goods Line Item Value: US$150 (x 3 units)

จำนวนเงินสุทธิในค่าเงินอื่น

Insurance: US$ 25

มูลค่าขนส่งและสกุลเงิน

Total Freight: US$ 50

มูลค่าสินค้าในใบแจ้งหนี้และสกุลเงิน

Total Invoice: US$ 525

INCOTERM และสถานที่

Incoterm: EXW Place: Shanghai / China

เพราะกฎหมายกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกระบวนการที่สอดคล้องกับระเบียบศุลกากร

7

น้ำหนักสุทธิและจำนวนสินค้า

0.5 kilograms (KG)

เพราะกฎหมายกำหนดให้มีการยื่นเอกสารขาเข้าตามมาตรการด้านความปลอดภัย

8

หมายเลข WB

WB Number: 123456789

วันที่ออกเอกสารศุลกากร

Customs Document Date: July 22nd 2020

ประเภทและรหัสเอกสารศุลกากร

Type: Commercial Invoice | ID: 98765543

เพราะกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามกระบวนการที่สอดคล้องกับระเบียบศุลกากร

ตัวอย่างคำอธิบายรายละเอียดสินค้าแบบที่ยอมรับได้และไม่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งรหัส HS บนใบแจ้งหนี้ทางการค้าของคุณ

ตัวอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้:

ตัวอย่างที่ยอมรับได้:

Samples

Samples of curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances of cotton
HS Code: 6303.91.XXXX (last digits are country-specific)

Parts

Parts of pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators
HS Code: 8413.91.XXXX

Gifts

Sunglasses with lenses optically worked
HS Code: 9004.10. XXXX

Textiles

T-shirts made of cotton, knitted or crocheted
HS Code: 6109.10. XXXX

รายการเอกสารนำเข้าสินค้า / ประเด็นสำคัญ

ขั้นตอนต่อไป:

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับใหม่ของศุลกากรยุโรปอย่างถ่องแท้ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณและลูกค้าของคุณด้วย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดในใบ DHL Waybill ของคุณครบถ้วนถูกต้องและตรงตามระเบียบใหม่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้ถูกส่งไปยัง DHL แล้ว พร้อมพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ทีมไอทีของคุณ) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
 • หากคุณมีข้อสงสัยหรือยังไม่ได้ส่งข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์และถูกต้องไปยัง DHL Express โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณหรือทีมบริการโชลูชั่นการจัดส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ DHL เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกที่เรามีให้กับธุรกิจของคุณ

ตัวเลือกโซลูชั่นด้านการจัดส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย:

MyDHL+

เหมาะสำหรับการส่งชิปเม้นท์เดียวหรือหลายๆ ชิปเม้นท์ นี่คือพอร์ทัลออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำเข้า ส่งออก ติดตามการส่งชิปเม้นท์และอื่นๆ อีกมากมายได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว

MyDHL API & Electronic Data Interchange (EDI)

ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์สำหรับการส่งสินค้าจำนวนมากและมีการปฏิบัติการด้านลอจิสติกส์ในหลายพื้นที่ โดยจะผนวกระบบการส่งสินค้าเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่คุณมีอยู่อย่างสมบูรณ์

EasyShip

โซลูชั่นบนเดสก์ทอปสำหรับใช้ในการจัดส่งชิปเม้นท์ปริมาณมาก ซัพพลายเชนหลากหลายประเทศและ/หรือบริษัทที่มีฟังก์ชันการจัดส่งจากส่วนกลาง

Express Logistics Platform (ELP)

แอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับโลจิสติกส์ทั้งส่งไปและส่งกลับ/ขาเข้าและขาออก (จัดการชิปเม้นท์ที่มีการส่งกลับไปกลับมา)

Emailship

แบบฟอร์มเอกสารของ DHL ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และคำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านทางอีเมลของคุณเท่านั้น (รองรับการเชื่อมต่อที่จำกัด)

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์รายการตรวจสอบการผ่านพิธีการศุลกากร

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ
แม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลในเอกสารนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทคิดว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่จะไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ถึงความถูกต้อง ความเพียงพอ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าวทั้งสิ้น ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเสนอในที่นี้รวบรวมจากสถานการณ์ "ที่เป็นอยู่จริง" ไม่ว่าในกรณีใด DHL Express หุ้นส่วนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้ Deutsche Post DHL Group หรือคู่ค้า ตัวแทน หรือพนักงานของบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุในที่นี้ หรือความเสียหาย ทั้งในกรณีพิเศษหรือกรณีใดๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม