THUẾ NHẬP KHẨU & THUẾ/THUẾ GTGT

HIỂU CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Thuế nhập khẩu là gì và được tính như thế nào?

Dù lô hàng có phải là quà tặng hay không thì lô hàng đó vẫn phải trải qua thủ tục nhập khẩu theo quy định của luật hải quan tại nước đến. Lô hàng được khai báo hải quan dựa trên một số yếu tố như nước xuất xứ, giá trị và số lượng chứ không phải mục đích của lô hàng. Các lô hàng chịu thuế phải chịu thuế quan, là biểu thuế hoặc Thuế/Thuế GTGT áp dụng cho hàng hóa khi vận chuyển qua biên giới quốc tế.

Việc tính thuế phụ thuộc vào giá trị tính thuế của lô hàng chịu thuế. Nhằm mục đích tính toán này, hàng hóa chịu thuế được cấp một mã phân loại được gọi là mã Hệ thống Hài hòa (Hệ thống này đã được Tổ chức Hải quan Thế giới ấn định và tiếp tục phát triển).

Thuế/Thuế GTGT Xuyên Biên giới

Thuế/Thuế GTGT của chính phủ được áp dụng cho hàng hóa di chuyển vượt qua ranh giới chính trị (dù vậy vẫn có một số khu thương mại tự do trên khắp thế giới). Thuế/Thuế GTGT thường gắn liền với cơ chế bảo hộ, chính sách kinh tế về hạn chế thương mại giữa các quốc gia.

Ai có trách nhiệm thanh toán các khoản Thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT đã định?

Việc thanh toán thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT thường là trách nhiệm của người nhận hàng, tuy vậy, DHL Express vẫn tạo cơ hội cho các chủ tài khoản DHL thanh toán sau khi thông quan thay cho người nhận.

Trong trường hợp đó, sau khi giao hàng, DHL sẽ lập hóa đơn các loại thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT cho khách hàng là chủ tài khoản mà chúng tôi đã thanh toán thay cho họ tại điểm đến, cộng với một khoản phí quản lý nhỏ.

Hàng hóa được mua trực tuyến để sử dụng cho mục đích cá nhân

Quý khách có thể bị tính thuế quan và Thuế/Thuế GTGT cho món hàng nào đó mà Quý khách mua trực tuyến vì:

 • Thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT thường không được bao gồm trong giá hàng hóa mua trực tuyến và có thể không được bao gồm trong tổng chi phí vận chuyển phải trả cho nhà bán lẻ trực tuyến; trừ khi được ghi chú cụ thể bởi trang web bán lẻ trực tuyến trong quá trình thanh toán.
 • Khi mua hàng trực tuyến, một số hoặc tất cả số hàng hóa này có thể không có xuất xứ từ quốc gia nơi Quý khách sinh sống, do đó phải chịu thuế quan, là biểu thuế hoặc Thuế/Thuế GTGT áp dụng cho hàng hóa khi vận chuyển qua biên giới quốc tế.
 • Khi hàng hóa không được vận chuyển trong nước (trong quốc gia của bạn) hoặc trong một liên minh thuế quan, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu, bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế hàng nhập và Thuế/Thuế GTGT mà cơ quan hải quan địa phương của bạn cho là phù hợp.
 • Để đảm bảo nhân viên giao nhận của DHL có thể giao hàng cho Quý khách trong thời gian nhanh nhất có thể sau khi hàng nhập vào quốc gia hoặc liên minh hải quan của Quý khách, DHL thay mặt Quý khách thanh toán cho cơ quan hải quan đối mọi khoản thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT tính trên hàng hóa.
 • Sau khi các khoản thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT đã được hoàn trả đầy đủ cho DHL, hàng hóa sẽ được giao cho Quý khách
 • Khoản phải trả là bao nhiêu, nếu có, phụ thuộc vào việc hàng hoá được gửi từ đâu, loại hàng hoá, giá trị giao dịch của hàng hóa và trọng lượng của lô hàng

Khi mua hàng trực tuyến, Quý khách hãy nhớ kiểm tra xem hàng được gửi đến địa chỉ của mình từ:

 • Trong nước
 • Nước ngoài
 • Quốc gia không thuộc liên minh thuế quan của quốc gia Quý khách

Lưu ý: Các quy định khác nhau sẽ được áp dụng khi Quý khách mua hàng để sử dụng cho mục đích thương mại.

Quà tặng mua trực tuyến

Quà tặng được định nghĩa là một món đồ nào đó được gửi trực tiếp bởi một cá nhân cho người khác và món hàng đó không phải chịu Thuế nhập khẩu/Thuế GTGT nếu giá trị thấp hơn ngưỡng của địa phương được nêu dưới đây.

Việc đặt hàng và thanh toán cho hàng hóa có nguồn gốc bên ngoài quốc gia hoặc khu vực hải quan của Quý khách để chuyển đến cho một người không phải là người mua, không đáp ứng định nghĩa hải quan về quà tặng.

Câu hỏi nhanh thường gặp về Thuế nhập khẩu & Thuế/Thuế GTGT

Tôi đã bị hải quan tính thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT một món đồ tôi mua trực tuyến. Tại sao khoản đó không được bao gồm trong tổng chi phí vận chuyển?

 • Thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT thường không được bao gồm trong giá hàng hóa mua trực tuyến.
 • Khi mua hàng trực tuyến, một số hoặc tất cả số hàng hóa này có thể không có nguồn gốc từ quốc gia nơi Quý khách đang sinh sống.
 • Khi hàng hóa không được vận chuyển trong nước (trong quốc gia của Quý khách) hoặc trong một liên minh thuế quan, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu, Quý khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế hàng nhập và Thuế/Thuế GTGT mà cơ quan hải quan địa phương cho là phù hợp.
 • Để đảm bảo nhân viên giao nhận của DHL có thể giao hàng cho Quý khách trong thời gian nhanh nhất có thể sau khi hàng nhập vào quốc gia hoặc liên minh hải quan của Quý khách, DHL thay mặt Quý khách thanh toán cho cơ quan hải quan mọi khoản thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT tính trên hàng hóa.
 • DHL chỉ xuất hàng cho Quý khách sau khi được hoàn trả đầy đủ mọi khoản thuế nhập khẩu và Thuế/Thuế GTGT đã được DHL trả hộ.

Tại sao tôi phải trả thuế quan?

Dù Quý khách đã đặt hàng và mua hàng trực tuyến nhưng hàng hóa vẫn phải trải qua thủ tục nhập khẩu để được thông quan. Việc thông quan phụ thuộc vào:

 • Quốc gia xuất xứ
 • Giá trị hàng hóa bao gồm phí vận chuyển
 • Số lượng hàng hóa
 • Mỗi quốc gia có luật hải quan riêng và thuế nhập khẩu đối với các loại hàng hóa và giá trị khác nhau được quy định tại địa phương. DHL, giống như bất kỳ công ty vận tải quốc tế nào khác, phải tuân thủ luật hải quan địa phương và do đó, DHL thay mặt người nhận thanh toán các khoản thuế để thông quan cho các lô hàng khi đến nơi.

Khi tôi mua hàng, thông tin cho biết giá đã bao gồm phí vận chuyển. Tại sao DHL lại yêu cầu tôi trả thêm phí để giao hàng?

Quý khách sẽ không phải trả cho DHL bất kỳ chi phí vận chuyển nào nữa. Thay vào đó, Quý khách sẽ được yêu cầu nộp thuế quan, Thuế/Thuế GTGT và các chi phí nhập khẩu khác liên quan đến việc thông quan tại nước sở tại, theo quy định của địa phương.

Tại sao tôi phải trả thuế quan khi hàng tôi nhận là quà tặng?

Dù lô hàng có phải là quà tặng hay không thì lô hàng đó vẫn phải trải qua thủ tục nhập khẩu theo quy định của luật hải quan tại nước đến. Lô hàng được thông quan dựa trên nước xuất xứ, giá trị và số lượng chứ không phải mục đích của lô hàng. Quý khách sẽ chỉ phải trả thuế quan và Thuế/Thuế GTGT nếu giá trị của món quà trên ngưỡng của địa phương như đã nêu.

Tại sao tôi bị hạn chế về giá trị và số lượng hàng hóa nếu tôi đặt hàng cho mục đích sử dụng cá nhân?

Mỗi quốc gia đều có những hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu được sử dụng cho mục đích cá nhân. Điều này nhằm tránh tình trạng lạm dụng và để phân biệt hàng nhập khẩu cho mục đích cá nhân và mục đích thương mại.

Tôi có thể phải trả thêm những khoản phí nào sau khi hàng thông quan?

Tùy thuộc vào giá trị và loại hàng hóa nhập khẩu, Quý khách có thể phải trả các khoản phí sau:

 • Thuế nhập khẩu (phần trăm giá trị lô hàng và phí vận chuyển)
 • Thuế địa phương/Thuế GTGT
 • Phụ phí thanh toán trước của DHL
 • Mọi khoản phí theo quy định, nếu có