HIỂU RÕ TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI CÓ Ý NGHĨA GÌ, VÀ QUÝ KHÁCH CẦN CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO?

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH HẢI QUAN 2021

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH HẢI QUAN

Điều vô cùng quan trọng là doanh nghiệp của Quý khách cần tuân thủ các Quy định Hải quan và Quy trình Thông quan, đồng thời nắm rõ những thay đổi sắp tới về quy định của châu Âu.

Việc tuân thủ các quy định mới này sẽ giúp Quý khách:

 • Tuân thủ đầy đủ về Kiểm tra An toàn/An ninh
 • Giảm thiểu những trì hoãn không đáng có trong quá trình vận chuyển và thông quan
 • Đánh giá các khoản thuế và phí một cách chính xác
 • Giảm hoặc loại bỏ nguy cơ bị phạt tiền và xử phạt
 • Tránh những liên hệ dịch vụ khách hàng không cần thiết cho Quý khách và khách hàng của mình
 • Tận dụng quy trình hải quan đơn giản và có lợi nhất

TỔNG QUAN BA THAY ĐỔI SẮP TỚI VỀ QUY ĐỊNH Ở CHÂU ÂU

1

THÁNG 1 NĂM 2021

BREXIT: Vương quốc Anh đã rời khỏi EU, và giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit đã kết thúc

arrow

Từ sự thay đổi này, tất cả các lô hàng từ EU đến Anh và từ Anh đến EU đều phải được khai báo hải quan

2

THÁNG 3 NĂM 2021

ICS2 (Hệ thống Kiểm soát Nhập khẩu 2): ICS là hệ thống quản lý khai báo an ninh điện tử cho hàng hóa có điểm đến thuộc khu vực Hải quan của Liên minh châu Âu (bao gồm điểm đến cuối cùng tại EU hoặc chỉ quá cảnh trong khu vực EU)

arrow

Từ sự thay đổi này, một số dữ liệu nhất định phải được gửi đến các cơ quan Hải quan của châu Âu - trước khi lô hàng được chất xếp tại quốc gia xuất khẩu lên chuyến bay đến hoặc quá cảnh qua EU, Na Uy hoặc Thụy Sĩ

3

THÁNG 7 NĂM 2021

Gỡ bỏ mức giá trị miễn Thuế giá trị gia tăng: Các mức giá trị miễn thuế cho hàng nhập khẩu vào châu Âu sẽ bị gỡ bỏ (hiện tại là 22 EUR* ở phần lớn các nước thành viên trong Khối EU)

arrow

Từ sự thay đổi này, tất cả lô hàng nhập khẩu vào châu Âu đều phải khai báo Hải quan

* Mức giá trị miễn thuế Giá trị gia tăng 22 EUR: Vui lòng lưu ý rằng một số nước thành viên EU (như Bungari) có mức giá trị miễn thuế Giá trị gia tăng là 10 EUR (chứ không phải 22 EUR). Trong khi đó, các nước thành viên EU khác (như Ba Lan, Pháp, Thuỵ Điển) đã quyết định hạn chế việc áp dụng mức giá trị miễn thuế này (chỉ dành cho một số đơn hàng qua thư) hoặc gỡ bỏ toàn bộ.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BA THAY ĐỔI NÀY

1.

Brexit: Vương quốc Anh đã rời khỏi EU và giai đoạn chuyển tiếp đã kết thúc

CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1 NĂM 2021

Hiện tại, các lô hàng từ Vương quốc Anh (Anh) đến 27 quốc gia thành viên EU (EU27) và ngược lại không cần khai báo Hải quan. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tất cả các lô hàng này (từ EU27 đến Anh và từ Anh đến EU27) đều phải được khai báo Hải quan.

TUYẾN VẬN CHUYỂN BỊ ẢNH HƯỞNG:

(EU đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU)

DHL Express đang thực hiện những gì?

DHL Express đã thành lập đội ngũ chuyên trách về BREXIT nhằm:

 • Giám sát và tác động đến các diễn tiến BREXIT
 • Nâng cấp các hệ thống của DHL để đảm bảo sẵn sàng hoạt động
 • Đảm bảo trao đổi thông tin và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới sẽ phụ trách chuẩn bị thủ tục khai báo BREXIT bổ sung
Quý khách cần thực hiện những gì?

Để đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ, chúng tôi cần Quý khách cung cấp Mô tả Hàng hóa đầy đủ và chính xác trên vận đơn DHL và dữ liệu Hóa đơn Thương mại cho tất cả các lô hàng, bao gồm cả:

 • Địa chỉ và thông tin liên hệ của Người gửi hàng, Nhà xuất khẩu, Người nhận hàng và Nhà nhập khẩu
 • Giá trị của hàng hóa, phí vận chuyển và bảo hiểm (tùy thuộc vào Incoterms)
 • Hạng mục, Mô tả Hàng hóa chi tiết, mã HS và Quốc gia xuất xứ
 • Incoterms, Trọng lượng và Số lượng

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thuế Giá trị gia tăng của Vương quốc Anh đối với hàng hóa có giá trị từ 135 £ trở xuống sẽ được thu tại điểm bán hàng chứ không phải điểm nhập khẩu.

Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp ở nước ngoài bán hàng để nhập khẩu vào Vương quốc Anh, có giá trị từ 0 £ - 135 £, sẽ được yêu cầu phải tính và thu bất kỳ khoản thuế GTGT nào áp dụng tại thời điểm bán hàng. Kể từ ngày 01/01/2021, tất cả các lô hàng này đều phải được đăng ký thuế GTGT của Vương quốc Anh và thanh toán thuế bằng cách sử dụng tờ khai thuế của Vương quốc Anh.

Nhà nhập khẩu đã đăng ký thuế Giá trị gia tăng của Vương quốc Anh vẫn có thể hạch toán thuế bằng cách cung cấp thông tin đăng ký thuế của họ cho nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, Miễn giảm Lô hàng Giá trị Thấp (Low Value Consignment Relief - LVCR) sẽ được gỡ bỏ, có nghĩa là thuế GTGT sẽ được thu tại thời điểm bán đối với tất cả hàng hóa bán cho người tiêu dùng Vương quốc Anh có giá trị từ 0 £ - 135 £.*

*ngoại trừ tất cả thiết bị tập luyện và hàng hóa thuộc mô hình sản xuất C2C

2.

ICS2 (Hệ thống Kiểm soát Nhập khẩu 2): quy định mới sẽ yêu cầu dữ liệu trước khi chất xếp hàng

CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3 NĂM 2021

ICS được thiết kế để nâng cao khả năng giảm thiểu các rủi ro liên quan đến bảo mật và các mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra, chẳng hạn như chất nổ được giấu trong hàng gửi.
Kể từ tháng 3 năm 2021, các quy định mới sẽ yêu cầu dữ liệu của từng lô hàng phải được gửi trước khi hàng được chất lên chuyến bay đến hoặc quá cảnh qua EU, Na Uy hoặc Thụy Sĩ.

TUYẾN VẬN CHUYỂN BỊ ẢNH HƯỞNG:

(EU đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU)

DHL Express đang thực hiện những gì?

DHL Express đã thành lập đội ngũ chuyên trách về chương trình ICS nhằm:

 • Giám sát và tác động đến các diễn tiến theo Quy định về Thủ tục Hải quan EU liên quan đến ICS2
 • Thiết kế và triển khai các quy trình hoạt động cần thiết
 • Nâng cấp các hệ thống của DHL để đảm bảo sẵn sàng hoạt động
Quý khách cần thực hiện những gì?

Để đảm bảo việc triển khai thành công, chúng tôi cần Quý khách cung cấp:

 • Mô tả Hàng hóa đầy đủ và chính xác trên Vận đơn DHL
 • Dữ liệu Hóa đơn Thương mại đầy đủ và chính xác nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho mỗi lô hàng – bao gồm cả mô tả về hàng hóa theo từng dòng hạng mục giúp nhận dạng hàng hóa, và gửi dữ liệu này trước khi hàng được chất xếp
 • Thông tin chính xác về người gửi hàng và người nhận trên Vận đơn và Hóa đơn Thương mại
3.

Gỡ bỏ mức giá trị miễn thuế Giá trị gia tăng: áp dụng cho hàng nhập khẩu vào EU

CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7 NĂM 2021

Hiện tại, các lô hàng dưới 22 EUR* (giá trị hàng hóa) không cần thực hiện khai báo Hải quan. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 2021, tất cả các lô hàng dưới 22 EUR đều phải được khai báo Hải quan và Quý khách cần cung cấp dữ liệu Hải quan chính xác.

TUYẾN VẬN CHUYỂN BỊ ẢNH HƯỞNG:

(EU đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU)

DHL Express đang thực hiện những gì?

DHL Express đang theo sát các diễn tiến của Quy định Hải quan EU liên quan đến việc gỡ bỏ mức giá trị miễn thuế Giá trị gia tăng, cũng như:

 • Điều chỉnh các công cụ gửi hàng trực tuyến và tích hợp dữ liệu Khách hàng của DHL, nhằm tạo ra luồng dữ liệu tự động từ Quý khách đến các ứng dụng hỗ trợ thông quan của DHL
 • Nâng cấp các hệ thống của DHL để đảm bảo sẵn sàng hoạt động
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới sẽ phụ trách chuẩn bị thủ tục khai báo bổ sung
Quý khách cần thực hiện những gì?

Để đảm bảo việc triển khai thành công, chúng tôi cần Quý khách cung cấp Mô tả hàng hóa đầy đủ và chính xác trên vận đơn DHL và Hóa đơn thương mại cho tất cả các lô hàng, bao gồm:

 • Địa chỉ và thông tin liên hệ của Người gửi hàng, Nhà xuất khẩu, Người nhận hàng và Nhà nhập khẩu
 • Giá trị của hàng hóa, phí vận chuyển và bảo hiểm (tùy thuộc vào Incoterms)
 • Hạng mục, Mô tả Hàng hóa chi tiết, mã HS và Quốc gia xuất xứ
 • Incoterms, Trọng lượng và Số lượng
 • Loại Giao dịch & Lý do Xuất khẩu

ĐỂ TRÁNH NHỮNG TRÌ HOÃN KHÔNG ĐÁNG CÓ VỚI LÔ HÀNG, QUÝ KHÁCH CẦN THỰC HIỆN HAI ĐIỀU QUAN TRỌNG

CUNG CẤP MÔ TẢ HÀNG HÓA CHÍNH XÁC TRÊN VẬN ĐƠN

ĐIỀU NÀY SẼ GIÚP
Cơ quan Hải quan nhận biết hàng hóa dựa trên dữ liệu được cung cấp, và tiến hành kiểm tra an ninh/an toàn mà không cần giữ lô hàng lại.

CUNG CẤP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI Ở DẠNG ĐIỆN TỬ

ĐIỀU NÀY SẼ GIÚP
DHL Express tiến hành thông quan cho lô hàng mà không bị chậm trễ, dựa trên việc truyền tải dữ liệu điện tử liên quan đến các dòng hạng mục trong Hóa đơn Thương mại của Quý khách.

CÁC MÔ TẢ HÀNG HÓA ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Về mô tả hàng hóa được chấp nhận

 • Mô tả hàng hóa được chấp nhận bao gồm thông tin hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ chi tiết về đúng bản chất của hàng hóa bằng ngôn từ đơn giản
 • Mô tả phải cho biết hàng hóa là gì, hàng hóa được làm từ những thành phần gìmục đích sử dụng hàng hóa
 • Mô tả hàng hóa phải chính xác để cơ quan Hải quan có thể xác định các hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển và thực hiện đánh giá rủi ro cho mục đích an toàn và an ninh

Vì sao điều này quan trọng?

Các cơ quan hải quan ngày càng yêu cầu mô tả hàng hóa đầy đủ và chính xác để tiến hành kiểm tra an ninh/an toàn trước cả khi lô hàng rời khỏi quốc gia xuất khẩu. Nếu không có những thông tin chính xác này, DHL sẽ không thể vận chuyển lô hàng của Quý khách.

Ví dụ về mô tả hàng hóa được chấp nhận và không được chấp nhận trên vận đơn

Ví dụ không được chấp nhận:

Ví dụ được chấp nhận:

Hàng viện trợ

Chăn, thuốc

Hàng may mặc

Áo sơ mi nam, đồ lót, áo lót bé gái, áo khoác bé trai

Đồ gia dụng

Tủ lạnh, bếp lò, lò vi sóng, máy pha cà phê

Phụ tùng ô tô

Phanh xe ô tô, kính chắn gió cho ô tô

Linh kiện máy móc

Bơm, vòng đệm, động cơ

Máy

Máy gia công kim loại, máy làm thuốc lá, máy may, máy in

Máy móc

(Xem ví dụ về “Máy”)

Dầu

Dầu khoáng, dầu thực vật

Đồ nhựa

Đồ dùng nhà bếp bằng nhựa, đồ gia dụng bằng nhựa

Đồ điện tử

Máy tính, tivi, đầu phát CD, máy ghi băng, điện thoại di động, màn hình, máy in

Thiết bị

Thiết bị giếng dầu, thiết bị chăn nuôi gia cầm

Dây dẫn

Dây đồng, dây sắt thép

Thực phẩm

Cá, đồ uống, sữa bột

Quà tặng

Búp bê, ô tô điều khiển từ xa

Đồ gia dụng

Đĩa, chén, bộ đồ ăn (xem thêm ví dụ về “thiết bị”)

Nguồn: ỦY BAN CHÂU ÂU | Hướng dẫn về các điều khoản được chấp nhận và không được chấp nhận đối với mô tả hàng hóa trong hồ sơ khai báo xuất nhập cảnh

CUNG CẤP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI Ở DẠNG ĐIỆN TỬ

VÌ SAO CHÚNG TÔI CẦN DỮ LIỆU HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI Ở DẠNG ĐIỆN TỬ?

Về Dữ liệu Hóa đơn Thương mại ở dạng điện tử

DHL Express mong muốn nhận được cùng lúc cả dữ liệu Hóa đơn Thương mại và dữ liệu về lô hàng của Quý khách qua phương thức điện tử. Bằng cách này, quy trình thông quan có thể bắt đầu ngay lập tức, giúp mang lại lợi thế lớn về chất lượng dịch vụ và tổng thời gian vận chuyển:

 • Khai báo Hải quan chính xác và đầy đủ trong khi vẫn giảm thiểu sự can thiệp của con người
 • Quy trình thông quan tự động diễn ra nhanh chóng cho cả hàng xuất khẩu và nhập khẩu
 • Chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa, vì hàng hóa giờ đây có thể được thông quan trước khi hàng đến nơi
 • Tuân thủ đầy đủ yêu cầu của cơ quan Hải quan
 • Có khả năng tiến hành đánh giá rủi ro (ví dụ: nhận dạng hàng hóa nguy hiểm) trước khi hàng đến nơi

Vì sao điều này quan trọng?

Cung cấp thông tin về lô hàng và các dòng hạng mục trong Hóa đơn Thương mại cho DHL Express bằng phương thức điện tử giúp tránh tình trạng thông tin bị thiếu hoặc không chính xác có thể làm trì hoãn quá trình thông quan.

TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI THÀNH PHẦN DỮ LIỆU CHÍNH TRONG HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI

Để có thể thông quan cho lô hàng của Quý khách cũng như tránh mọi sự trì hoãn không đáng có, các khoản phạt hoặc rủi ro bị xử phạt, Quý khách cần cung cấp các thông tin sau đây đầy đủ và chính xác.

Loại Thành phần Dữ liệu

Ví dụ

Vì sao điều này quan trọng?

1

Người gửi hàng & Nhà xuất khẩu (Exporter of Record - EOR)

Người gửi hàng & Nhà xuất khẩu (Exporter of Record - EOR): John Shipper | Số, Tên đường | Mã bưu chính | Quốc gia

Người nhận hàng & Nhà nhập khẩu (Importer of Record - IOR)

Người nhận hàng:
Paul Receiver | Số, Tên đường | Mã bưu chính | Quốc gia

Nhà nhập khẩu (Importer of Record - IOR)
Tom Importer | Số, Tên đường | Mã bưu chính| Quốc gia

Yêu cầu theo quy định pháp luật nhằm kê khai an ninh và là một phần của thủ tục khai báo hải quan đúng luật

2

Thông tin liên hệ
(email, số di động)

John.Shipper@email.com | +12 3456789

Paul.Receiver@email.com | +98 7654321

Tom.Importer@email.com | +45 6478391

Để liên hệ trong trường hợp thiếu giấy tờ/thông tin, tránh những trì hoãn không đáng có khi thông quan và giúp DHL có thể thông quan cho lô hàng của khách hàng nhanh nhất có thể

3

Mã đăng ký

Mã số: 12345678910

Loại

Loại: Mã EORI

Quốc gia cấp

Quốc gia cấp: Bỉ

Thông tin quan trọng để DHL thông quan cho lô hàng (như đăng ký thuế & thủ tục hải quan cho các bên liên quan).

Nếu khách hàng muốn sử dụng mô hình thu thuế Giá trị gia tăng của người gửi hàng, DHL cần có thông tin đăng ký thuế Giá trị gia tăng của người gửi hàng (ví dụ IOSS, LVG, OSR), nếu không, thuế Giá trị gia tăng có thể được tính hai lần.

4

Loại (Doanh nghiệp/Cá nhân)

Loại: Cá nhân hay Thương mại, B2C hay B2B

Lý do Xuất khẩu

Lý do Xuất khẩu: Sửa chữa và Gửi trả lại

Để thực hiện thông quan đúng luật, đảm bảo áp dụng đúng ngưỡng giá trị miễn thuế GTGT và miễn giảm thuế

5

Mô tả hàng hóa

Kính râm quang học

Mã HS của hàng hóa cho Hàng Xuất khẩu/Nhập khẩu

9004.10.XXXX* (*các chữ số cuối dành riêng cho quốc gia)

Quốc gia xuất xứ

Trung Quốc

Kích thước và Số lượng Hạng mục

3 chiếc (kính râm)

Bắt buộc theo quy định pháp luật để kê khai an ninh và là một phần của thủ tục khai báo hải quan đúng luật

6

Đơn vị tiền tệ và Giá trị Hàng hóa

Giá trị Hàng hóa: 150 USD (x 3 chiếc)

Tổng Các Khoản tiền Khác

Bảo hiểm: 25 USD

Tổng Giá trị và Đơn vị Tiền tệ của Cước phí vận chuyển

Tổng cước vận chuyển: 50 USD

Tổng Giá trị và Đơn vị Tiền tệ của Hóa đơn

Tổng Hóa đơn: 525 USD

Incoterm và Địa điểm

Incoterm: EXW Địa điểm: Thượng Hải / Trung Quốc

Bắt buộc theo quy định pháp luật vì là một phần của thủ tục khai báo hải quan đúng luật

7

Tổng Trọng lượng và Đơn vị

0,5 kilogram (KG)

Bắt buộc theo quy định pháp luật để kê khai an ninh

8

Mã vận đơn

Mã vận đơn: 123456789

Ngày trên Chứng từ Hải quan

Ngày trên Chứng từ Hải quan: Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Loại và ID

Loại: Hóa đơn Thương mại | ID: 98765543

Bắt buộc theo quy định pháp luật để khai báo hải quan đúng luật

Ví dụ về mô tả hạng mục hàng hóa được chấp nhận và không được chấp nhận và mã HS trên hóa đơn thương mại của Quý khách

Ví dụ không được chấp nhận:

Ví dụ được chấp nhận:

Hàng mẫu

Mẫu màn che (bao gồm rèm) và màn che trong nhà; rèm cửa hoặc màn cotton
Mã HS: 6303.91.XXXX (các chữ số cuối dành riêng cho quốc gia)

Bộ phận

Bộ phận của máy bơm chất lỏng, bất kể có được lắp với thiết bị đo hay không; gầu nâng chất lỏng
Mã HS: 8413.91.XXXX

Quà tặng

Kính râm quang học
Mã HS: 9004.10. XXXX

Hàng dệt may

Áo thun vải cotton, vải dệt kim hoặc đan móc
Mã HS: 6109.10. XXXX

DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG QUAN / NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Các bước tiếp theo:

 • Hiểu đầy đủ về những thay đổi của quy định về thủ tục hải quan châu Âu mới này, cùng sự ảnh hưởng của những thay đổi đó đến Quý khách và khách hàng của mình
 • Đảm bảo cung cấp Mô tả Hàng hóa trên vận đơn DHL đầy đủ, chính xác và đáp ứng các yêu cầu mới
 • Hãy chắc chắn rằng dữ liệu Hóa đơn Thương mại của Quý khách được gửi đến DHL qua phương thức điện tử. Tiến hành làm việc với mọi bên liên quan (như phòng IT của Quý khách) để định rõ việc này
 • Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào hoặc vẫn chưa cung cấp cho DHL Express dữ liệu Hóa đơn Thương mại đầy đủ và chính xác qua phương thức điện tử, vui lòng liên hệ với đại diện kinh doanh DHL hoặc đội ngũ Hỗ trợ Công cụ gửi hàng trực tuyến DHL để tìm hiểu thêm về các lựa chọn có sẵn cho doanh nghiệp của Quý khách

Các lựa chọn gửi hàng trực tuyến bao gồm:

MyDHL+

Phù hợp khi vận chuyển một hoặc nhiều lô hàng. Đây là nền tảng trực tuyến cho phép Quý khách chỉ cần đăng nhập một lần để nhập, xuất, theo dõi lô hàng và nhiều hơn nữa – mọi lúc, mọi nơi.

MyDHL API & Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI)

Hữu ích khi vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và quản lý hoạt động logistics ở nhiều địa điểm, lựa chọn này sẽ tích hợp hoàn toàn việc gửi hàng vào các quy trình kinh doanh toàn cầu hiện có của Quý khách.

EasyShip

Vận hành trên máy tính và áp dụng khi cần vận chuyển số lượng lớn hàng hóa, các chuỗi cung ứng đa quốc gia và/hoặc các công ty có chức năng vận chuyển trung tâm.

Nền tảng Express Logistics Platform (ELP)

Ứng dụng trực tuyến cho dịch vụ logistics xuôi và logistics thu hồi (xử lý lô hàng có nhiều chặng).

Emailship

Bộ biểu mẫu DHL có thể tái sử dụng và hướng dẫn từng bước được thiết kế đặc biệt để cho phép giao hàng nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng email (hỗ trợ kết nối hạn chế).

Tải xuống bản PDF Danh sách kiểm tra Thông quan.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này đã được thu thập, trình bày và xử lý từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, thích đáng, đầy đủ, hợp pháp, đáng tin cậy hoặc tính hữu ích của những thông tin này. Tất cả thông tin trong tài liệu này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Trong mọi trường hợp, DHL Express, các đơn vị hợp tác liên quan hoặc công ty thuộc Deutsche Post DHL Group, hoặc đối tác, đại lý hoặc nhân viên của công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý với Quý khách hoặc bất kỳ ai khác vì bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin có trong tài liệu này hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào là hệ quả, có tính chất đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.